หลักสูตรของปัญญ์ สเปซ

ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต : บันทึกเพื่อดูแลตัวเองง่ายๆ ฟรี

คอร์สออนไลน์ "ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต" ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ แบบฝึกหัด และความช่วยเหลือ เพื่อดูแลจิตใจตนเองกับชีวิตผ่านเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆ แต่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เขียนคลายทุกข์" สถาบั#8230;

17 เทคนิคเขียนบำบัด : 59 หัวข้อเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอันหลากหลายของการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดูแลเยียวยาจิตใจ รู้จักตน และใคร่ครวญชีวิต ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนบันทึกง่ายๆ กว่า 59 หัวข้อ ใน 17 เทคนิคเขียนบำบัด โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารูปแบ#8230;

เขียนมา ให้เธอเขียน : แด่ผู้รักการฝึกฝนตนผ่านการเขียน

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการรวม 24 บทความ สำหรับผู้รักการฝึกฝนตนผ่านการเขียน โดยเป็นอดีตใบความรู้พื้นฐานของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "เขียนภาวนา" บทความทั้งหมดนี้แก้ไขขั#8230;

การวิเคราะห์บันทึก : การเขียนบอกอะไรมากกว่าที่คิด

บันทึกหนึ่งหน้ากระดาษบอกเราเกี่ยวกับผู้เขียนมากมาย จากองค์ประกอบทั้งหลายในบันทึก ความเชื่อมโยง ความขัดแย้ง ลายมือ น้ำเสียง จนถึงการขีดฆ่า สามารถวิเคราะห์สะท้อนตัวตน นิสัย อารมณ์ และความต้องการในจิตใจ คอร์สออนไลน์นี้คือเนื้อหาที่จะบอกเราว่าบันทึกหนึ่งหน้ากระดาษ (และมากกว่า) สา#8230;

เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง : เปลี่ยนหน้ากระดาษสมุดเป็นอ้อมแขน

รวมเทปบันทึกเสียงบรรยายจากการอบรมออนไซต์ โดยได้รับเชิญจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์บรรยายและจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ "เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง" และบทความที่เขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้คำแนะนำว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไร และจะใช้การเขียนบันทึกเป็นเครื่#8230;

เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต : ดูแลใจและความคิดด้วยมือของเรา

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการบรรยายและแนะนำกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนบำบัดและการเขียนเพื่อปรับความคิดในระดับเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายซ้ำและเพิ่มเติมจากการอบรม "เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต" ในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ได้เชิญมาให้คว#8230;

เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน : Basic Of Body Listening Journal

ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติพื้นฐานผ่านการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและร่างกาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ และสนุก พร้อมทบทวนมุมมองต่อร่างกายที่อาจสร้างปัญหา และความสัมพันธ์ของปมในจิตใจต่อร่างกายของตนเอง ในคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อการกุศล "เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน" (พื้นฐาน) โดย#8230;

พลังจินตภาพ : โค้ชจิตด้วยพลังคิดสร้างกำลังใจ

การฝึกฝนจิตไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถสร้างพลังใจและกำกับความคิด ผ่านการฝึกสะกดจิต-โปรแกรมใจของตนเอง ด้วยแบบฝึกหัดคอร์สออนไลน์ "พลังจินตภาพ" ซึ่งถอดเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปมาแล้วกว่า 10 รุ่น เผย…

ปรับจักระ ปรับชีวิต : จินตภาพและการทำสมาธิปรับสมดุลกายใจ

เนื้อหาความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" สอนโดยครูโอเล่ และทีมงานลูกศิษย์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งนำองค์ความรู้เรื่อง "จักระ" (Chakra) ในสายความรู้ของทางอินเดียโบราณและเรกิ (Reki) - ญี่ปุ่น มาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ของพลังแห่งจิต การกำหนดจิตเป็นภาพและจินตนาการ ประก#8230;

คุณให้เขา เราให้คุณ (เทปโปรแกรมจิต)

(เนื้อหาลับ) เทปเสียงโปรแกรมจิตออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ "คุณให้เขา เราให้คุณ" ประจำปี 2567 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อเป็นตอบแทนผู้บริจาคสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ทำประโยชน์ให้กับเยาวชน ผู้ยากไร้ กิจกรรมด้านการอ่านเขียน และการศึกษา เทปเสียงจัดทำโดยศิษย์เก่า "ห้องเรียน พลังแห…

การสื่อสารอย่างสันติ : เข้าถึงความกรุณาและหัวใจ

"การสื่อสารอย่างสันติ" มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ NVC : Non Violent Communication เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เพียงหลักการหรือเทคนิคการประนีประนอม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและแรงผลักดันในตัวเราทั้#8230;

เขียนดั่งเป็นกระจก : รู้จักตัวเองด้วยสองมือและหัวใจ

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงจากครูโอเล่ ในการเขียนและการรู้จักตัวเอง โดยชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหาที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และหลายมุมมองของการรู้จักตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัด เทคนิค กับเคล็ดลับในการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา เพื่อการรู้จักตั…

10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง : ปลดปล่อยหัวใจเป็นอิสระ

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎควา…

แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : 18 ข้อโค้ชใจ

หากปีนี้เป็นปีชงของคุณ บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณไม่เชื่อในปีชงและปีนี้ก็สุขบ้างทุกข์บ้าง บทความเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับคุณ หากแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนึ่งปีและหลังจากนี้ต่อไปให้ดีขึ้น บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ เพราะสิ่งที่ต้องใช้ในการพลิกเกมชีวิต มันอยู่ใ…

7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต : ไขปัญญาและสะท้อนตัวตน

ชุดการ์ดเพื่อการเรียนรู้และการโค้ชใจตนเอง เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ครูโอเล่และสถาบันธรรมวรรณศิลป์ใช้ประกอบการอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในห้องเรียนกว่า 7 ปี เพื่อชวนผู้เรียนรู้จักตนเอง ดูแลจิตใจ ภาวนา และใคร่ครวญชีวิต 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต คือการ์ดที่สามารถหยิบด้วยตนเองทุกวันเพื่อวัต…

7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต สำรับสอง : ไขปัญญาและสะท้อนตัวตน

ชุดการ์ดเพื่อการเรียนรู้และการโค้ชใจตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ครูโอเล่และสถาบันธรรมวรรณศิลป์ใช้ประกอบการอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในห้องเรียนและออนไลน์มากกว่า 7 ปี และบางชุดเพิ่งทำใหม่พร้อมเผยแพร่เป็นครั้งแรก 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต สำรับสอง" มีวัตถุประสงค์เพื่อชวนผู้เรียนทบทวนตน#8230;

เกมไพ่เส้นทางฝัน : บอร์ดเกมออนไลน์ไขชีวิต

กิจกรรมบอร์ดเกมผสมกับการเขียนบันทึก และการอ่านตีความจากไพ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และหาคำแนะนำสำหรับเส้นทางเดินของชีวิต ระหว่างการเล่นเกมจะมีหลายบรรยากาศทั้งความสนุก ความลุ้น ความเบื่อ การรอคอย ความสมหวัง และความผิดหวัง เช่นเดียวกันกับเส้นทางของชีวิตจริง และมีคำแนะนำเกี่ยวก#8230;

How To รักตัวเอง : บทความ PunnSpace Award 2562

คอร์สออนไลน์นี้มิใช่คอร์สออนไลน์ธรรมดา แต่เป็นการรวมความคิดและแรงบันดาลใจจากหลายชีวิต ผู้ผ่านพบความสุขความทุกข์เช่นสามัญชน ผู้ได้รักและพบรักกับสิ่งนอกตัว แล้วหวนคืนสู่ภายใน ตกผลึกบทเรียนและแนวความคิดของการรักตัวเองที่แท้จริง เราจะได้อ่านบทความที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประ#8230;

ในความมืดมีแสงสว่าง : รวมเรื่องสั้น รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 9

หากท่านกำลังหลงทางในความมืดมน บางทีแสงสว่างดวงน้อยๆ จากงานเขียนเรื่องสั้นของเยาวชนเหล่านี้ อาจชี้ทางหรือกระตุกมือและใจของท่าน ให้กลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งได้ ไม่แน่ว่าในงานเขียนที่อาจสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหล่านี้อาจให้คำตอบหรือข้อคิดที่มีคุณค่าต่อห้วงยามนี้ คอร์สออนไลน์น#8230;

คุณค่าของชีวิต : รวมเรื่องสั้น รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10

รวมผลงานจากน้องๆ ในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ปีที่ 12 หัวข้อ "คุณค่าของชีวิต" เป็นเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและผลงานที่ได้รับคัดเลือกของการประกวดที่มีเยาวชนส่ง 222 ผลงานจากทั่วประเทศไทย ผู้อ่านจะได้ทบทวนคุณค่าของชีวิต ซึ่งมิ…

สติ : รวมเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11

เรื่องสั้นผลงานจากน้องๆ เยาวชนทั้ง 14 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "สติ" คือเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ และให้ข้อคิดที่สามารถช่วยชีวิตท่านและสังคมนี้ ให้เลี่ยงพ้นจากภัยปัญหาอันเกิดจากการขาดสติลงได้ เพราะสติหนึ่งคน ไม่เพี#8230;

เมตตา : รวมเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12

รวมเรื่องสั้นจากน้องๆ ที่ส่งผลงานเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ที่สะท้อนและสอนใจเราเกี่ยวกับความเมตตาในหลากหลายมิติ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา เส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ให้ตระหนักถึงความเมต#8230;

เขียนรักษาใจ : มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

(ปิดจำหน่ายชั่วคราว - อยู่ระหว่างเรียบเรียงเป็นหนังสือ) จับปากกาแล้วเปลี่ยนให้สมุดเป็นคุณหมอที่ใกล้ตัวที่สุด ผ่านศาสตร์แห่งการเขียนบำบัด และการต่อยอดจากบันทึกสู่ผลงานสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนม#8230;

เขียนพิชิตความสำเร็จ : จุดแรงฝัน ปั้นแรงใจ ด้วยมือเรา

เปลี่ยนการเขียนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เขียนเพื่อความสำเร็จและเติมเต็มแรงบันดาลใจ โดยไม่ต้องเขียนเพื่อสร#8230;

Visual Notes วาดเล่นๆ ดีต่อใจ

ฝึกการเขียนบันทึกเป็นภาพ (Visual Notes) เพื่อปลดปล่อยความรู้สึก ฝึกการวาด คิดเป็นภาพ ทบทวนตนเอง และหาทางออกให้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เราวาดสวยเท่านั้น แต่ยังชวนให้... กล้าออกนอกกรอบ , มองตัวเองรอบด้าน , สำรวจความรู้สึกให้ชัดเจน , กลับมารักตัวเอง , เล่าเรื่องราวอย่างมีสีสัน ,…

คู่มือ เด็กน้อยภายใน ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเด็กน้อยภายใน
(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เด็กน้อยภายใน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนเรื่องราวชีวิตและความเป็นเด็กน้อยในตนเอง ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 72 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เด็กน้อยภายใน" คลิกที่นี่

คู่มือ ปฏิบัติ เขียนภาวนา : แบบฝึกหัดสำหรับศิษย์เก่าเขียนภาวนา


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนภาวนา" ออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่าตั้งแต่ระดับ "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" เป็นต้นไป ได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเจริญสติ ขัดเกลากิเลส และพิจารณาธรรมผ่านแบบฝึกหัด ระดับ 1-4 รวมทั้งหมด 70 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนภาวนา" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนเยียวยา ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนเยียวยา


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและการเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนเยียวยา" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนข้ามขอบ ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนข้ามขอบ


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนข้ามขอบ" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการก้าวข้ามขอบและเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 68 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียน.ข้าม.ขอบ" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนค้นตน ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนค้นตน


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนค้นตน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนและค้นหาตัวตนในมิติต่างๆ ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนค้นตน" คลิกที่นี่

คู่มือ รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : เนื้อหาเพื่อศิษย์เก่า


(เนื้อหาลับ) คู่มือการอ่านไพ่ทาโรต์ พร้อมคำแนะนำในการตีความสัญลักษณ์และการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่างๆ จากตำราเรียนของการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ที่เรียบเรียงโดยครูมุก และตำราในการทบทวนไพ่โดยครูโอเล่


ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์" คลิกที่นี่