[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]หลักสูตรของปัญญ์ สเปซ

เขียนรักษาใจ : มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

(ปิดจำหน่ายชั่วคราว - อยู่ระหว่างเรียบเรียงเป็นหนังสือ) จับปากกาแล้วเปลี่ยนให้สมุดเป็นคุณหมอที่ใกล้ตัวที่สุด ผ่านศาสตร์แห่งการเขียนบำบัด และการต่อยอดจากบันทึกสู่ผลงานสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนม#8230;

เขียนพิชิตความสำเร็จ : จุดแรงฝัน ปั้นแรงใจ ด้วยมือเรา

เปลี่ยนการเขียนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เขียนเพื่อความสำเร็จและเติมเต็มแรงบันดาลใจ โดยไม่ต้องเขียนเพื่อสร#8230;

Visual Notes วาดเล่นๆ ดีต่อใจ

ฝึกการเขียนบันทึกเป็นภาพ (Visual Notes) เพื่อปลดปล่อยความรู้สึก ฝึกการวาด คิดเป็นภาพ ทบทวนตนเอง และหาทางออกให้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เราวาดสวยเท่านั้น แต่ยังชวนให้... กล้าออกนอกกรอบ , มองตัวเองรอบด้าน , สำรวจความรู้สึกให้ชัดเจน , กลับมารักตัวเอง , เล่าเรื่องราวอย่างมีสีสัน ,…