โครงการปัญญ์ สเปซ (PunnSpace.com) เป็นโครงการการกุศลโดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือในการดูแลจิตใจและส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการเขียนบำบัด หลักจิตวิทยาและเครื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้ริเริ่มเมื่อปี 2561 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ใช้งานถึง 2,500 คน ก่อนจะย้ายระบบเว็บไซต์ใหม่ในปี 2566 เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่พุ่งสูงถึงปีละห้าหมื่นกว่าบาทได้ จึงย้ายระบบมาใช้รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ในปัจจุบัน

โครงการนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ และการจัดจำหน่ายสื่อของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2548 โดยกิจกรรมกว่า 90% ของเราไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด เพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ โดยอ่านรายละเอียดกิจกรรมการกุศลที่ผ่านมาของเราได้ที่นี่

การสนับสนุนจากผู้เรียนจะช่วยเหลือให้เราสามารถเผยแพร่ชุดการเรียนรู้เหล่านี้ต่อไปได้ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาให้กับบุคคลทั่วไปในสังคม และช่วยให้เราสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆ ให้กับเว็บไซต์นี้

 สนับสนุนโครงการปัญญ์ สเปซ


ช่องทางที่ 1 👉 : บริจาคผ่านการตัดบัตรเครดิต Google Pay หรือแสกน  Promtpayช่องทางที่ 2 👉 : เข้าร่วมการอบรมกับสถาบันธรรมวรรณศิลป์ขอบคุณครับ

ทีมงานปัญญ์ สเปซ