[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]คอร์สออนไลน์ "ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต" ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ แบบฝึกหัด และความช่วยเหลือ เพื่อดูแลจิตใจตนเองกับชีวิตผ่านเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆ แต่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เขียนคลายทุกข์" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการกุศล นำโดยครูโอเล่ และลูกศิษย์ที่มีจิตอาสา 

สำหรับคนที่สนใจอยากรู้ว่าจะเขียนเพื่อดูแลจิตใจและผ่อนคลายจากความทุกข์ต่างๆ อย่างไร โดยมีแบบฝึกหัดให้ลองเขียนบันทึกตาม มากถึง 21 หัวข้อ ! ผ่านวิดีโอสีสันสวยงาม มีโจทย์ครอบคลุมทั้งการเขียนเพื่อบ่มเพาะความสุข ดูแลความทุกข์ และใคร่ครวญชีวิต ให้ผู้เขียนได้มอบสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง

เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอันหลากหลายของการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดูแลเยียวยาจิตใจ รู้จักตน และใคร่ครวญชีวิต ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนบันทึกง่ายๆ กว่า 59 หัวข้อ ใน 17 เทคนิคเขียนบำบัด โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารูปแบบการเขียนบำบัดเพื่อการดูแลตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น ในเนื้อหาของการอบรมมีทั้งข้อมูล ความสำคัญ และวิธีการเขียนแต่ละเทคนิค เรื่องเล่าจากผู้ผ่านการอบรม ตัวอย่างบันทึกของแต่ละหัวข้อ ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเสมือนอ่านหนังสือคู่มือการเขียนบำบัดเล่มใหญ่ ฟรี

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการรวม 24 บทความ สำหรับผู้รักการฝึกฝนตนผ่านการเขียน โดยเป็นอดีตใบความรู้พื้นฐานของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "เขียนภาวนา"

บทความทั้งหมดนี้แก้ไขขัดเกลาและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ เผยแพร่ให้อ่านฟรีในโครงการปัญญ์ สเปซ เพื่อเป็นวิทยาทานและคำแนะนำประกอบการศึกษาการเขียนบำบัดเบื้องต้นด้วยตนเอง

บันทึกหนึ่งหน้ากระดาษบอกเราเกี่ยวกับผู้เขียนมากมาย จากองค์ประกอบทั้งหลายในบันทึก ความเชื่อมโยง ความขัดแย้ง ลายมือ น้ำเสียง จนถึงการขีดฆ่า สามารถวิเคราะห์สะท้อนตัวตน นิสัย อารมณ์ และความต้องการในจิตใจ

คอร์สออนไลน์นี้คือเนื้อหาที่จะบอกเราว่าบันทึกหนึ่งหน้ากระดาษ (และมากกว่า) สามารถวิเคราะห์ผู้เขียนได้อย่างไร พร้อมกับตัวอย่างการวิเคราะห์บันทึกจากทีมงานผู้จัดทำเนื้อหา คำถามและแบบทดสอบเพื่อฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

รวมเทปบันทึกเสียงบรรยายจากการอบรมออนไซต์ โดยได้รับเชิญจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์บรรยายและจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ "เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง" และบทความที่เขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้คำแนะนำว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไร และจะใช้การเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือสำหรับการดูแลตนเองอย่างไร พร้อมด้วยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ปมของครูผู้สอนและกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการรักตนเอง

คอร์สออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่จะให้ผู้เรียนเป็นคนรับสาส์นจากสื่อการสอน แต่ยังให้ผู้เรียนลงมือทำและปฏิบัติตามอีกด้วย เสมือนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ ! เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง การรักตนเอง และผู้ที่ต้องการทบทวนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการบรรยายและแนะนำกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนบำบัดและการเขียนเพื่อปรับความคิดในระดับเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายซ้ำและเพิ่มเติมจากการอบรม "เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต" ในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ได้เชิญมาให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นเวลาครึ่งวัน

เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยการบรรยายมากถึง 170 นาที แบบฝึกหัดหลักจำนวน 4 แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดย่อยอีก 8 หัวข้อให้เลือกลงมือทำ

ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติพื้นฐานผ่านการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและร่างกาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ และสนุก พร้อมทบทวนมุมมองต่อร่างกายที่อาจสร้างปัญหา และความสัมพันธ์ของปมในจิตใจต่อร่างกายของตนเอง

ในคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อการกุศล "เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน" (พื้นฐาน) โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอบันทึกเทปการอบรมรวม 121 นาทีและบทความเสริมความรู้หรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 7 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 Session พร้อมช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม