[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]หลักสูตรของปัญญ์ สเปซ

10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง : ปลดปล่อยหัวใจเป็นอิสระ

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎควา…

แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : 18 ข้อโค้ชใจ

หากปีนี้เป็นปีชงของคุณ บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณไม่เชื่อในปีชงและปีนี้ก็สุขบ้างทุกข์บ้าง บทความเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับคุณ หากแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนึ่งปีและหลังจากนี้ต่อไปให้ดีขึ้น บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ เพราะสิ่งที่ต้องใช้ในการพลิกเกมชีวิต มันอยู่ใ…