หลักสูตรของปัญญ์ สเปซ

คู่มือ เด็กน้อยภายใน ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเด็กน้อยภายใน
(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เด็กน้อยภายใน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนเรื่องราวชีวิตและความเป็นเด็กน้อยในตนเอง ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 72 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เด็กน้อยภายใน" คลิกที่นี่

คู่มือ ปฏิบัติ เขียนภาวนา : แบบฝึกหัดสำหรับศิษย์เก่าเขียนภาวนา


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนภาวนา" ออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่าตั้งแต่ระดับ "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" เป็นต้นไป ได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเจริญสติ ขัดเกลากิเลส และพิจารณาธรรมผ่านแบบฝึกหัด ระดับ 1-4 รวมทั้งหมด 70 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนภาวนา" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนเยียวยา ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนเยียวยา


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและการเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนเยียวยา" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนข้ามขอบ ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนข้ามขอบ


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนข้ามขอบ" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการก้าวข้ามขอบและเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 68 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียน.ข้าม.ขอบ" คลิกที่นี่

คู่มือ เขียนค้นตน ออนไลน์ : แบบฝึกหัดเพื่อศิษย์เก่าเขียนค้นตน


(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนค้นตน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนและค้นหาตัวตนในมิติต่างๆ ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนค้นตน" คลิกที่นี่

คู่มือ รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : เนื้อหาเพื่อศิษย์เก่า


(เนื้อหาลับ) คู่มือการอ่านไพ่ทาโรต์ พร้อมคำแนะนำในการตีความสัญลักษณ์และการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่างๆ จากตำราเรียนของการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ที่เรียบเรียงโดยครูมุก และตำราในการทบทวนไพ่โดยครูโอเล่


ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์" คลิกที่นี่