[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]การฝึกฝนจิตไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถสร้างพลังใจและกำกับความคิด ผ่านการฝึกสะกดจิต-โปรแกรมใจของตนเอง ด้วยแบบฝึกหัดคอร์สออนไลน์ "พลังจินตภาพ" ซึ่งถอดเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปมาแล้วกว่า 10 รุ่น เผยแพร่เป็นคอร์สออนไลน์ฟรีแก่ทุกๆ คนในสังคม โดยสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามบริจาคหรือเข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ของเรา

"พลังจินตภาพ" เป็นกิจกรรมและความรู้เพื่อฝึกใช้สมาธิ ความคิด และการระลึกในใจ เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งจิต ด้วยองค์ความรู้ทางจิตวิทยา คลื่นสมอง การคิดเป็นภาพ การโปรแกรมจิตบำบัด และหลักพุทธศาสนา มีเนื้อหาภาคปฏิบัติ 36 หัวข้อ , บทความประกอบ 5 บท มากกว่า 80 หน้า , ดนตรีปรับคลื่นสมอง และคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" สอนโดยครูโอเล่ และทีมงานลูกศิษย์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งนำองค์ความรู้เรื่อง "จักระ" (Chakra) ในสายความรู้ของทางอินเดียโบราณและเรกิ (Reki) - ญี่ปุ่น มาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ของพลังแห่งจิต การกำหนดจิตเป็นภาพและจินตนาการ ประกอบการทำสมาธิ เพื่อการปรับสมดุลของกายใจและการใช้ชีวิต

ความรู้วิชานี้ได้นำเผยแพร่เพื่อการกุศลจากเดิมที่สอนในหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" เท่านั้น โดยประกอบด้วยคำอธิบาย ความหมายแต่ละจักระ วิธีการฝึกพื้นฐาน และวิดีโอบรรยายการฝึกจินตภาพเพื่อปรับสมดุลแต่ละจักระ โดยลัดสั้นและเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และบุคคลทั่วไป

แบบฝึกหัดและคำแนะนำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและทำอยู่เรือยๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจิตและกายอย่างชัดเจน เสมือน "การออกกำลังจิต" ในลักษณะหนึ่ง