[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]คอร์สออนไลน์นี้มิใช่คอร์สออนไลน์ธรรมดา แต่เป็นการรวมความคิดและแรงบันดาลใจจากหลายชีวิต ผู้ผ่านพบความสุขความทุกข์เช่นสามัญชน ผู้ได้รักและพบรักกับสิ่งนอกตัว แล้วหวนคืนสู่ภายใน ตกผลึกบทเรียนและแนวความคิดของการรักตัวเองที่แท้จริง

เราจะได้อ่านบทความที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวด PunnSpace Award 2562 หัวข้อ "How To รักตัวเอง" จำนวน 20 ผลงาน เสมือนเพื่อนผู้บอกเล่าและอาจเป็นครูผู้แนะนำทางแก่หัวใจ

หากท่านกำลังหลงทางในความมืดมน บางทีแสงสว่างดวงน้อยๆ จากงานเขียนเรื่องสั้นของเยาวชนเหล่านี้ อาจชี้ทางหรือกระตุกมือและใจของท่าน ให้กลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งได้ ไม่แน่ว่าในงานเขียนที่อาจสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหล่านี้อาจให้คำตอบหรือข้อคิดที่มีคุณค่าต่อห้วงยามนี้

คอร์สออนไลน์นี้ คือรวมผลงานเรื่องสั้นจากน้องๆ อายุไม่เกิน 20 ปี จากการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 9 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 11 หัวข้อ "ในความมืดมีแสงสว่าง"

เรื่องสั้นเหล่านี้เป็นเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดจากจำนวนส่งกว่าหนึ่งร้อยผลงานทั่วประเทศไทย ต่างมีความคิดสร้างสรรค์และข้อคิดอันประโยชน์ต่อผู้อ่าน มิว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

รวมผลงานจากน้องๆ ในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ปีที่ 12 หัวข้อ "คุณค่าของชีวิต" เป็นเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและผลงานที่ได้รับคัดเลือกของการประกวดที่มีเยาวชนส่ง 222 ผลงานจากทั่วประเทศไทย

ผู้อ่านจะได้ทบทวนคุณค่าของชีวิต ซึ่งมิใช่เพียงของตนเอง แต่ยังเป็นของผู้อื่น และบทเรียนการเคารพในคุณค่าของกัน ไม่แน่ว่า สายตาของท่านอาจแตกต่างไป เมื่ออ่านเรื่องสั้นจากเยาวชนเหล่านี้จบ !

"เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณค่าของชีวิตคืออะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่า คำตอบที่ได้มานั้นถูกต้องแล้ว คำถามข้างต้นนี้สำคัญไม่แพ้ตัวคำตอบเลย หรืออาจจะสำคัญมากกว่าเสียด้วยซ้ำ

เรื่องสั้นผลงานจากน้องๆ เยาวชนทั้ง 14 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "สติ" คือเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ และให้ข้อคิดที่สามารถช่วยชีวิตท่านและสังคมนี้ ให้เลี่ยงพ้นจากภัยปัญหาอันเกิดจากการขาดสติลงได้

เพราะสติหนึ่งคน ไม่เพียงช่วยตัวเขาเอง แต่ยังช่วยสังคมได้ทั้งเมือง หรืออาจทั้งโลกใบนี้อีกด้วย

สติมโต สทา ภทฺทํ.  คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ.

รวมเรื่องสั้นจากน้องๆ ที่ส่งผลงานเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ที่สะท้อนและสอนใจเราเกี่ยวกับความเมตตาในหลากหลายมิติ

เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา เส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ให้ตระหนักถึงความเมตตามากขึ้น และความสำคัญของสิ่งนี้ในมุมมองของน้องๆ ที่ส่งผลงาน ซึ่งอาจทำให้เราในฐานะผู้อ่าน ได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและสังคม ที่ซึ่ง "เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" ดูเลือนหายไปไม่มากก็น้อย บนสภาวะโลกที่ร้อนระอุในทุกๆ ด้าน

ขอให้เราได้เมตตาตนเองและผลงานของน้องๆ ด้วยการให้เขาเป็นครูและเพื่อน บอกเล่าแบ่งปันมุมมองเพื่อเรียนรู้สิ่งๆ นี้ร่วมกัน