[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]จับปากกาแล้วเปลี่ยนให้สมุดเป็นคุณหมอที่ใกล้ตัวที่สุด ผ่านศาสตร์แห่งการเขียนบำบัด และการต่อยอดจากบันทึกสู่ผลงานสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

กลั่นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน บอกเล่าเนื้อหาไปพร้อมกับคราบน้ำตาจากอดีต แนะนำกิจกรรมการเขียนที่เคยใช้จริง ใช้สอน และเป็นเสมือนยารักษาใจที่ถูกมาก แถมท้ายด้วยเทคนิคกับคำแนะนำเพื่อพัฒนาฝีมือการเขียนจากบันทึกของตนเอง ให้กลายเป็นงานเขียนแบบต่างๆ เช่น บทความ เรื่องสั้น และบทกวี ด้วยเนื้อหาที่กระชับและบางส่วนไม่เคยถูกสอนมาก่อน

คอร์สออนไลน์นี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการอ่าน-เขียน-ใคร่ครวญ-แลกเปลี่ยน เนื้อหามีความยาวถึง 290 หน้าเอสี่ และกิจกรรมแบบฝึกหัด 54 หัวข้อให้ได้ปฏิบัติเพื่อดูแลจิตใจ ปมภายใน และร่างกายของเรา ในราคาเพียง 323 บาท

เปลี่ยนการเขียนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

เขียนเพื่อความสำเร็จและเติมเต็มแรงบันดาลใจ โดยไม่ต้องเขียนเพื่อสร้างผลงานไปขายหรือส่งเข้าประกวด แต่ใช้การเขียนเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาและจิตปัญญาเพื่อปลดล็อกขุมทรัพย์ภายในที่จะพาให้เราก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

คอร์สออนไลน์นี้ เป็นอีบุ๊คกึ่งคอร์สที่ให้เราเรียนรู้ผ่านการอ่าน-คิด-เขียน-ทบทวน และแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน มีเนื้อหา 7 บท ความยาว 239 หน้าเอสี่ และกิจกรรมแบบฝึกหัดกว่า 62 กิจกรรมให้ได้ปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเขียนและการฝึกจินตภาพ ในราคาเพียง 323 บาท