[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎความสุขจากบุคคลเหล่านั้นนำมาใช้จริงกับตัวเราได้หรือไม่ เรากำลังถูกโน้มน้าวให้คล้อยตามนิยามความสุขของผู้อื่น เหมือนกับที่โฆษณาและบางบุคคลเคยทำกับเราหรือไม่

"10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง" ไม่ใช่นิยามความสุขจากผู้อื่น แต่เป็นการชวนเราตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองว่า เรากำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่หัวใจตัวเองสร้างขึ้นอย่างไร แล้วเราจะมีความสุขด้วยตนเองอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้ไม่สำคัฐว่าได้คำตอบชัดเจนหรือไม่ เพียงแค่เรามีคำถามที่เหมาะสมแล้ว คำถามจะเป็นเข็มทิศให้เราก้าวออกไปแสวงหาและทดลองด้วยตนเอง แทนที่เราจะคล้อยตามคำตอบจากผู้อื่น หรือการสะกดจิตจากใคร โดยที่มิได้ถามใจตนเองเลย

หากปีนี้เป็นปีชงของคุณ บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณไม่เชื่อในปีชงและปีนี้ก็สุขบ้างทุกข์บ้าง บทความเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับคุณ หากแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนึ่งปีและหลังจากนี้ต่อไปให้ดีขึ้น บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ เพราะสิ่งที่ต้องใช้ในการพลิกเกมชีวิต มันอยู่ในใจและความคิดคุณอยู่แล้ว บทความเหล่านี้คือกระจกและกุญแจไปสู่สิ่งนั้น

"แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : 18 ข้อโค้ชใจ" คือคอร์สออนไลน์กึ่งหนังสือ ให้คุณศึกษาเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ผ่านคำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้สอน และการตั้งคำถามที่สำคัญต่อใจคุณเอง เพื่อทำให้ทุกปีคือปีที่ดีที่สุดของชีวิต