[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]"การสื่อสารอย่างสันติ" มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ NVC : Non Violent Communication

เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เพียงหลักการหรือเทคนิคการประนีประนอม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและแรงผลักดันในตัวเราทั้งสองฝ่าย และสร้างการสื่อสารเพื่อตอบเป้าหมายแท้จริง แม้ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

บรรยายโดย ภญ.อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ วิทยากรกระบวนการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติมาอย่างยาวนาน

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงจากครูโอเล่ ในการเขียนและการรู้จักตัวเอง โดยชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหาที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และหลายมุมมองของการรู้จักตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัด เทคนิค กับเคล็ดลับในการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา เพื่อการรู้จักตัวเอง 

ผู้เรียนจะไม่เพียงได้อ่านและศึกษาความรู้เท่านั้น แต่ยังได้ลงมือทำแบบฝึกหัดคุณภาพที่มีมากถึง 27 หัวข้อ เพื่อสำรวจ ค้นหา และค้นพบตัวเอง