"ปัญญ์ สเปซ"

พื้นที่แห่งปัญญาสำหรับทุกคน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ !

โครงการ "ปัญญ์ สเปซ" เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลในความร่วมมือระหว่าง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ และศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม และเครื่องมือดูแลหัวใจแก่สังคม

เรียนฟรีและสามารถบริจาคค่าเรียนแก่ผู้สอนตามบริจาค หรือสนับสนุนผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรของเรา


ดูตามรายชื่อเนื้อหาด้านล่าง และกดเพื่ออ่านรายละเอียด


การประกวดงานเขียนเยาวชนครั้งที่ ๑๐

อ่านรายละเอียดเรียนรู้ได้ทุกที่ผ่าน แอพ ปัญญ์ สเปซ

ดาวโหลดได้ที่ Play Store 
เรียนรู้เพิ่มเติมกับเรา

ผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์


เปิดตารางอบรมของสถาบัน