"ปัญญ์ สเปซ"

พื้นที่แห่งปัญญาสำหรับทุกคน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ !

โครงการ "ปัญญ์ สเปซ" เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลในความร่วมมือระหว่าง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ และศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม และเครื่องมือดูแลหัวใจแก่สังคม

เรียนฟรีและสามารถบริจาคค่าเรียนแก่ผู้สอนตามบริจาค หรือสนับสนุนผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรของเรา


ดูตามรายชื่อเนื้อหาด้านล่าง และกดเพื่ออ่านรายละเอียด


 
เขียนดั่งเป็นกระจก #คอร์สใหม่

เขียนบันทึกเพื่อการค้นพบตัวเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

ออกจากเขาวงกตชีวิต สร้างสุขด้วยวิธีคิดของตนเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
การสื่อสารอย่างสันติ

โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ Non Violent Communication


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ พลังจินตภาพ

หนึ่งคิดลิขิตใจ แบบฝึกใช้พลังแห่งจิต


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 "ปรับจักระ ปรับชีวิต"

พลังจินตภาพเพื่อน้อมนำดุลยภาพและคุณภาพจากจิตกาย


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต

แบบฝึกหัดและความรู้พื้นฐานการเขียนดูแลใจ จากโครงการ "เขียนคลายทุกข์"


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่