"ปัญญ์ สเปซ"

พื้นที่แห่งปัญญาสำหรับทุกคน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ !

โครงการ "ปัญญ์ สเปซ" เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลในความร่วมมือระหว่าง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ และศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม และเครื่องมือดูแลหัวใจแก่สังคม

เรียนฟรีและสามารถบริจาคค่าเรียนแก่ผู้สอนตามบริจาค หรือสนับสนุนผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรของเรา


ดูตามรายชื่อเนื้อหาด้านล่าง และกดเพื่ออ่านรายละเอียด


กิจกรรมการประกวด


 
How To รักตัวเอง

คู่มือหัวใจจากผลงานบทความที่ได้รับรางวัล


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง

เปลี่ยนให้หน้ากระดาษสมุดเป็นอ้อมแขน


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : ๑๘ ข้อโค้ชใจ

สร้างปีรุ่งโรจน์ด้วยการเปลี่ยนแปลงตน


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
เขียนดั่งเป็นกระจก

เขียนบันทึกเพื่อการค้นพบตัวเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

ออกจากเขาวงกตชีวิต สร้างสุขด้วยวิธีคิดของตนเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
การสื่อสารอย่างสันติ

โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ Non Violent Communication


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ พลังจินตภาพ

หนึ่งคิดลิขิตใจ แบบฝึกใช้พลังแห่งจิต


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 "ปรับจักระ ปรับชีวิต"

พลังจินตภาพเพื่อน้อมนำดุลยภาพและคุณภาพจากจิตกาย


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต

แบบฝึกหัดและความรู้พื้นฐานการเขียนดูแลใจ จากโครงการ "เขียนคลายทุกข์"


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่