"ปัญญ์ สเปซ"

พื้นที่แห่งปัญญาสำหรับทุกคน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ !

โครงการ "ปัญญ์ สเปซ" เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลในความร่วมมือระหว่าง สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๐ และศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม และเครื่องมือดูแลหัวใจแก่สังคม

เรียนฟรีและสามารถบริจาคค่าเรียนแก่ผู้สอนตามบริจาค หรือสนับสนุนผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรของเรา


ดูตามรายชื่อเนื้อหาด้านล่าง และกดเพื่ออ่านรายละเอียด


กิจกรรมการประกวด


คอร์สออนไลน์ฟรีของเรา

 เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต

คอร์สออนไลน์ฟรีลำดับที่ 10 ของเรา


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
How To รักตัวเอง

คู่มือหัวใจจากผลงานบทความที่ได้รับรางวัล


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง

เปลี่ยนให้หน้ากระดาษสมุดเป็นอ้อมแขน


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : ๑๘ ข้อโค้ชใจ

สร้างปีรุ่งโรจน์ด้วยการเปลี่ยนแปลงตน


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
เขียนดั่งเป็นกระจก

เขียนบันทึกเพื่อการค้นพบตัวเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง

ออกจากเขาวงกตชีวิต สร้างสุขด้วยวิธีคิดของตนเอง


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 
การสื่อสารอย่างสันติ

โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ Non Violent Communication


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ พลังจินตภาพ

หนึ่งคิดลิขิตใจ แบบฝึกใช้พลังแห่งจิต


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่
 "ปรับจักระ ปรับชีวิต"

พลังจินตภาพเพื่อน้อมนำดุลยภาพและคุณภาพจากจิตกาย


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่ 
ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต

แบบฝึกหัดและความรู้พื้นฐานการเขียนดูแลใจ จากโครงการ "เขียนคลายทุกข์"


เปิดคอร์สนี้ได้ที่นี่