เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต

ดูแลใจและความคิดด้วยมือของเราเขียนบำบัด - กระบวนการเขียนเพื่อการดูแลจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพกายจิตที่สมดุล

ปรับความคิด - ทำความเข้าใจที่มาของความคิด ความเชื่อ และปรับความคิดจากการดูแลความรู้สึกและการลงมือทำนอกความเคยชิน

สร้างสมดุลชีวิต - กลับมาสู่ความสงบและความผ่อนคลายของตนเอง พิจารณาเหตุการณ์และชีวิตด้วยความเป็นกลาง


คอร์สออนไลน์นี้เป็นการบรรยายและแนะนำกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนบำบัดและการเขียนเพื่อปรับความคิดในระดับเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายซ้ำและเพิ่มเติมจากการอบรม "เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต" ในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ได้เชิญมาให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นเวลาครึ่งวัน

เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยการบรรยายมากถึง 170 นาที แบบฝึกหัดหลักจำนวน 4 แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดย่อยอีก 8 หัวข้อให้เลือกลงมือทำ

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยได้นำส่วนหนึ่งมาจากการอบรม "เขียนเยียวยา" และ "เขียนข้ามขอบ" ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมในการอบรมหลักของเรา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/ 

วิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  แลกเปลี่ยนและต่อยอด
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน