เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง

เปลี่ยนหน้ากระดาษสมุดเป็นอ้อมแขน

คอร์สออนไลน์ฟรี ลำดับที่ ๘ ของโครงการ ปัญญ์ สเปซ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน

เป็นกึ่งคอร์ส กึ่งหนังสือ กึ่งการสรุปจากอบรม "เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง" ในรูปแบบสื่อเรียนรู้คอร์สออนไลน์ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานการเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจตนเอง ผ่านความรู้จากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต (www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/) โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เนื้อหาประกอบด้วยเทปบันทึกเสียงบรรยายจากการอบรมจริง โดยได้รับเชิญจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์บรรยายและจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และบทความที่เขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้คำแนะนำว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไร และจะใช้การเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือสำหรับการดูแลตนเองอย่างไร พร้อมด้วยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ปมของครูผู้สอนและกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการรักตนเอง

คอร์สออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่จะให้ผู้เรียนเป็นคนรับสาส์นจากสื่อการสอน แต่ยังให้ผู้เรียนลงมือทำและปฏิบัติตามอีกด้วย เสมือนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ !

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง การรักตนเอง และผู้ที่ต้องการทบทวนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา"somethings are easier to write and read on the page than to say."
(Peterkin and Prettyman 2009, p. 85)


 
วิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  ส่งท้าย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!