เขียนดั่งเป็นกระจก

รู้จักตัวเองด้วยสองมือและหัวใจ

คอร์สออนไลน์นี้เป็นไฮไลท์สำคัญหนึ่งของโครงการ "ปัญญ์ สเปซ" เป็นกึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงจากครูโอเล่ ในการเขียนและการรู้จักตัวเอง ซึ่งเคยได้เผยแพร่มาแล้วเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ ในรูปแบบหนังสือ ก่อนจะมีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มสื่อประกอบ ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ฟรีในชื่อคอร์สออนไลน์ "เขียนดั่งเป็นกระจก"

ในการอบรมนี้ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหาที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และหลายมุมมองของการรู้จักตัวเอง และแบบฝึกหัด เทคนิค กับเคล็ดลับในการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา เพื่อการรู้จักตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอบรมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งครูโอเล่ได้สอนมานับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบการอบรมในห้องเรียน และการอบรมทางไกล

ผู้เรียนจะไม่เพียงได้อ่านและศึกษาความรู้เท่านั้น แต่ยังได้ลงมือทำแบบฝึกหัดคุณภาพที่มีมากถึง ๒๗ หัวข้อ เพื่อสำรวจ ค้นหา และค้นพบตัวเอง

"เขียนดั่งเป็นกระจก" ได้รับการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต : www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/


" Self-knowledge is essential not only to writing, but to doing almost anything really well. It allows you to work through from a deep place - from the deep, dark corners of your subconscious mind"
- Meg Rosoff


วิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


 

รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  บทนำ ก่อนเริ่มต้น
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน