ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต

แบบฝึกหัดเขียนบันทึกเพื่อดูแลตัวเองง่ายๆ ฟรี

"เขียน และ วาด

ศาสตร์แห่งการปลดปล่อยทุกข์"


หลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" กึ่งออนไลน์ กว่า ๓๐ รุ่นที่ผ่านมา ได้เผยแพร่ความรู้และเปิดพื้นที่ฝึกใช้เครื่องมือการเขียนที่แตกต่าง เพื่อเยียวยาบาดแผลในหัวใจ เป็นดั่งกระจกสะท้อนตนเองในมุมที่ไม่คาดหมาย บ่มเพาะหัวใจให้เติบโต สร้างการเรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองได้ ผ่านเทคนิควิธีการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผ่านการอบรมแบบมีค่าใช้จ่ายและกิจกรรมเพื่อการกุศล

คอร์สออนไลน์ "ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต" ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ แบบฝึกหัด และความช่วยเหลือ เพื่อดูแลจิตใจตนเองกับชีวิตผ่านเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆ แต่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เขียนคลายทุกข์" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการกุศล นำโดยครูโอเล่ และลูกศิษย์ที่มีจิตอาสา" เขียนเพื่อรักตัวเอง

ง่ายกว่าที่คิด

เพราะใช้หัวใจลิขิต "


คอร์สออนไลน์ "ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต" เป็นเนื้อหาความรู้เบื้องต้น อ่านง่ายย่อยง่าย สำหรับคนที่สนใจอยากรู้ว่าจะเขียนเพื่อดูแลจิตใจและผ่อนคลายจากความทุกข์ต่างๆ อย่างไร โดยมีแบบฝึกหัดให้ลองเขียนบันทึกตาม มากถึง ๒๑ หัวข้อ ! ผ่านวิดีโอสีสันสวยงาม มีโจทย์ครอบคลุมทั้งการเขียนเพื่อบ่มเพาะความสุข ดูแลความทุกข์ และใคร่ครวญชีวิต ให้ผู้เขียนได้มอบสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง


"เนื้อหาพิเศษ "


แบบฝึกหัดพื้นฐานของการอบรมชุด "เขียนเปลี่ยนชีวิต" คัดมาทั้งหัวข้อ เขียนค้นน , เขียนเยียวยา , เขียนข้ามขอบ และเด็กน้อยภายใน มาให้ลองทำอย่างง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานหรือทดลองเขียนก่อนตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรเต็ม โดยแบบฝึกหัดนั้นมีทั้งรูปแบบวิดีโอและขั้นตอนเป็นเอกสารวิทยากรผู้สอน


อาสาสมัคร โครงการ "เขียนคลายทุกข์"
อาสาสมัคร โครงการ "เขียนคลายทุกข์"


ทีมงานจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่าสถาบันธรรมวรรณศิลป์ หลากหลายอาชีพและวัย ผู้มีใจอาสาและผ่านการฝึกฝนประสบการณ์จากหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" กึ่งออนไลน์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ จัดทำเนื้อหา และให้คำปรึกษาผ่านโครงการ "เขียนคลายทุกข์" และกิจกรรมเพื่อการกุศล


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  กิจกรรม ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!