การอบรม “เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง ✍️ (คอร์สออนไลน์ 2 วัน)

การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตนเอง ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45 - 46 จากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 13

"เขียนค้นตน" คือการเขียนเพื่อรู้จักตนเอง ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งทางจิตวิทยาเพื่อสะท้อนทบทวนตนเองและพบเจอตัวเราในด้านที่หลากหลาย

พิเศษ ! หลังจบการอบรม ผู้เรียนจะได้รับคู่มือเขียนค้นตน ซึ่งรวมแบบฝึกหัด 43 กิจกรรมให้ทำต่อด้วยตนเองที่บ้าน


📒 การอบรมชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” สอนโดยครูโอเล่ เน้นการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยากระบวนการเพื่อการรู้จักตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่เน้นการสร้างผลงานหรือการเขียนให้เก่งเฉกเช่นการสอนการเขียนทั่วไป

โดยแบ่งออกเป็น ๔ เนื้อหาหลัก ได้แก่ เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนข้ามขอบ และ เขียนภาวนา ซึ่งหัวข้อ “เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง ในการอบรมนี้ มุ่งเน้นความเข้าใจในตัวตนและฝึกสะท้อนย้อนมองตนเอง อันเป็นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นการรู้จักตนเองด้านต่างๆ มากกว่าหัวข้ออื่น

คอร์สนี้สอนอะไร


หลักสูตรนี้สอนเราให้กลับมาหาตนเองเพื่อรู้ 4 รู้ 💡 ได้แก่

 1. รู้จักตน คือ รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร ในด้านต่างๆ ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ สังเกตและยังไม่เคยสังเกต มีสิ่งใดอยู่ในตัวเราและเราทำอะไรได้
 2. รู้ทันตน คือรู้เท่าทันตนเองว่าเราเป็นแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร หรือชีวิตที่ผ่านมาเราทำแบบนี้เพราะเราเป็นคนอย่างไร
 3. รู้ใช้ตน คือรู้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งในตัวตนที่ดีและตัวตนที่ไม่ดีในตัวเรานำออกมาใช้อย่างเหมาะสม
 4. รู้วางตน คือรู้จักที่จะลดละวางความเป็นตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง เป็นมากกว่าที่เคยเชื่อ เป็นมากกว่าที่เคยคิด และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดโดยไม่ยึดตัวตนใดมากเกินไป


 

รูปแบบการอบรม


👨‍💻 การอบรมนี้เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เน้นการฟังบรรยาย พูดคุยแลกเปลี่ยน และการปฏิบัติลงลึก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่


1 วิดีโอคอล ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE วันละ 3 รอบ

 • ความรู้ เครื่องมือ และคำแนะนำสำหรับการเขียนเพื่อรู้จักตัวเอง
 • กิจกรรมสำรวจตน และการสอบถามเพื่อใคร่ครวญ
 • การแลกเปลี่ยนจากการทำการบ้าน

2 แบบฝึกหัดการเขียน ลงสมุดบันทึก วันละ 3 รอบ

 • มีจำนวน 1-2 หัวข้อ ต่อรอบ
 • ส่งในกลุ่มไลน์ แบ่งปันเฉพาะผู้ร่วมเรียน
 • กำหนดส่งก่อนเริ่มวิดีโอคอลครั้งต่อไป 15 นาที


⭐️ ทางโครงการจะส่งใบประกาศให้ผู้ที่เรียนจบผ่านไปรษณีย์ พร้อมคู่มือกิจกรรมเขียนค้นตน

วันเวลาเรียน (ออนไลน์)


รอบที่ 1 รุ่น 45 : วันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 (อังคาร-พุธ)

รอบที่ 2 รุ่น 46 : วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์)


ทั้งสองวันมีการวิดีโอคอลผ่านแอพ LINE 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 : 9.00 น. - 10.00 น. 

ช่วงที่ 2 : 13.00 น. - 14.00 น.

ช่วงที่ 3 : 16.00 น. - 17.00 น.

โดยมีการบ้านเขียนบันทึกหลังแต่ละช่วง ส่งในกลุ่ม LINE

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม


 • มีความสนใจพัฒนาตนเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียน/ศิลปะ 🤟
 • อ่านรายละเอียดการอบรมครบถ้วนด้วยตนเอง
 • มีอายุ 17 ปี ขึ้นไป สามารถพูด-ฟังภาษาไทยได้
 • เข้าเรียนได้ครบสองวัน และพร้อมทำกิจกรรมอย่างเต็มที่


🤫 รับจำนวนจำกัด รอบละไม่เกิน 16 คน

เรียนแล้วได้อะไร


 • ผู้เข้าอบรม รู้จักตัวเองในแง่มุมที่หลากหลายผ่านการเขียนบันทึก
 • ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจศักยภาพหรือด้านดีในแต่ละด้านที่ตนมี
 • ผู้เข้าอบรม เข้าใจและตระหนักในตัวตนที่ยึดถือ  🤲
 • ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกรู้เท่าทัน และรู้จักใช้ ศักยภาพต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา
 • ผู้เข้าอบรม มีความสุขกับตัวเอง บ่มเพาะความรักและการเห็นคุณค่าในตัวเอง


"การอบรมครั้งนี้ เป็นสิ่งแปลกใหม่มากสำหรับตัวเอง เป็นสิ่งที่ช่วยในหลาย ๆ ด้านของตัวเองที่มีปัญหา ไม่ว่าจะด้าน การงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ กรอบของตัวเอง การได้คลี่คลายปม ความรู้สึกตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกตกใจมาก

"เราเคยคิดว่า เราเข้าใจอย่างดีแล้วสำหรับเหตุการณ์ตอนเด็กตอนนั้นของเรา เรารู้แล้วว่าไม่ดี แต่เราไม่เคยรู้ลึกลงไปว่า ทำไมช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราถึงเป็นแบบนั้น ความสัมพันธ์เราถึงได้พังทลายแบบนั้น และทำไมเราถึงมีคนกวนใจ ที่ทำให้รำคาญใจอยู่ได้เสมอ ๆ รู้สึกขอบคุณมากที่ได้อบรมครั้งนี้ ขอบคุณคุณครู ขอบคุณหลักสูตรนี้มาก" 🙏

- คุณศรีสุดา (หญิง) อาชีพ พนักงานบริษัท


"การบันทึกเรื่องราวในหัวข้อต่างๆนั้น ทำให้มีโอกาสได้มองตัวเองในหลายแง่มุม บางหัวข้อได้รู้จักตัวเองในมุมที่เคยรู้มาก่อนแล้ว บางหัวข้อทำให้รู้จักลึกมากขึ้นไปอีก บางหัวข้อให้แรงบันดาลใจในการเดินหน้าทำในสิ่งทำไม่สำเร็จ โดยรวมแล้วรู้สึกประทับใจในการบันทึก

"ปกติแล้วเป็นคนเก็บความรู้สึก เมื่อมีปัญหาหรืออะไรที่ต้องคิด จะคิดเพียงผิวเผิน หรือถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เศร้า ก็จะพยายามลืมมันไปแทนที่จะเอามาคิดทบทวนและเรียนรู้ แต่การอบรมนี้ทำให้ได้รู้วิธีการที่จะระบายความคิดความรู้สึกออกมา แนวทางการเขียนโดยไม่หยุดปากกา และทบทวนตัวเอง ให้คำตอบกับตัวเองหลายๆ ข้อ" 🧚

- คุณมณฑ์ฤทัย (จอม) อาชีพ รับจ้าง


ความประทับใจจากรุ่นก่อน


คำบอกเล่าจากศิษย์เก่า "เขียนค้นตน" 🧑‍💻 รูปแบบออนไลน์

อ่านสิ่งที่ผู้เรียนได้รับเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนค้นตน


 

ค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียน 1,700 – 3,200 บาท ตามกำลังทรัพย์ 👍

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ 🙇 ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับคู่มือเขียนค้นตน (แบบฝึกหัด 43 กิจกรรม) และใบประกาศทางไปรษณีย์


😇 ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

2 ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

3 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

เหตุผลที่ต้องเรียน


การรู้จักตนเองนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญของความสุขและความสำเร็จทุกด้านของชีวิต หากไม่รู้จักตนเองแล้ว ย่อมยากที่จะมีความพอใจและรักตัวเองได้อย่างแท้จริง

คนเราทุกคนมีศักยภาพหรือสิ่งที่ดีงามในตนเองมากมาย หากไม่ถูกปิดกั้นไว้ด้วยความไม่รู้จักตนเอง และการยึดติดว่าตนเองเป็นแค่คนอย่างไร ตามความเชื่อหรือกรอบความคิดที่มี 🔍 

เราสามารถใช้การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยากระบวนการ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนเพื่อทำความเข้าใจตนเองในหลากหลายด้าน ก้าวข้ามจากกรอบความเชื่อเดิมที่ขังตัวเองไว้ ซึ่งเรียนรู้ได้อย่างไม่ยากเลย

วิทยากร


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht 🧑‍🏫

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

เงื่อนไขในการเข้าร่วม


🙂 ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

🤝 ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

* หากเป็นการอบรมในห้อง กรณีที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด การเรียนการสอนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน ตามที่โครงการกำหนด

เชิญอบรมในองค์กร


ทางโครงการรับจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ

โดยรับจำนวน 6 คนขึ้นไป ไม่เกิน 16 คน ต่อรอบ

ในอัตราค่าวิทยากร 8,000 บาท / วัน หรือตามที่ตกลง  ✅

ติดต่อพร้อมแจ้งรายละเอียด : [email protected]