สอนด้วยเกม School Of the Star

คู่มือการใช้เกมโรงเรียนแห่งดวงดาราเพื่อคุณครู

เปลี่ยนการเรียนออนไลน์และในห้องที่น่าเบื่อ ด้วยโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ของคนไทย School Of the Star โรงเรียนแห่งดวงดารา เพื่อคุณครูและนักเรียนทุกคน ผู้เป็นดั่งดวงดาวของสังคม โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์

เนื้อหาในเว็บ/คอร์สนี้จะเป็นคู่มือและคำแนะนำต่างๆ ในการใช้โปรแกรม เรามีคำแนะนำสำหรับการอัพโหลดเกมให้นักเรียนเล่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จนถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง !

School Of the Star เป็นเกมกระดานเพื่อการศึกษาที่ผสมผสานการตอบคำถามหรือแบบทดสอบ ร่วมกับกิจกรรมการทบทวนตนเองอย่างง่าย มาพร้อมกับระบบแก้ไขคำถาม กติกา จนถึงดนตรีของเกม ซึ่งคุณครูสามารถปรับแก้คำถามและกติกาของเกมได้ด้วยตนเองทั้งในโปรแกรมเกมและนอกโปรแกรม


👨‍🏫 เกมรองรับคำถาม 3 รูปแบบ ได้แก่ มีคำถามปรนัย คำถามอัตนัย คำถามเร็วไว (ตอบแข่งเวลา) แต่ละคำถามสามารถเพิ่มภาพประกอบ มีคำตอบที่ตายตัว หรือไม่มีคำตอบที่ตายตัวก็ได้ และมีระบบบันทึกการคำถามคำตอบของผู้เล่นตลอดการเล่นเกม

🧚‍♂️ นอกจากคำถามแล้ว เกมยังมีระบบ Feedback ที่ให้คำแนะนำกับชีวิตของผู้เล่นเกม ทั้งคำเตือน คำคม และคุณสมบัติที่ดี นอกจากนี้ท้ายเกมยังมีคำถามชุดพิเศษสำหรับการสรุปการเล่นหรือการเรียนวิชานั้นๆ (คุณครูแก้ไขคำถามได้ทุกชุด)

เกมนี้สามารถเล่นได้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ใช้เป็นการทดสอบหลังเรียนก็ได้ ทดสอบก่อนเรียนก็ได้ เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์ หรือเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหา-เป็นการสอนโดยไม่สอน หรือใช้เพื่อติวสอบให้กับตัวเองก็ได้ !🗣 "แทนที่คุณครูจะต้องบอกนักเรียนว่า มาเรียนออนไลน์กัน หรือ ทำการบ้านด้วย

คุณครูสามารถบอกพวกเขาแทนว่า มาเล่นเกมกันนะ หรือ อย่าลืมเล่นเกมของครูด้วย !"📒 การพัฒนาเกม School Of the Star ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานการณ์ที่เด็กนักเรียน (และคุณครู) มีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทางเราหวังว่าเกมนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา คุณครู และอาจารย์ได้มิทางใดก็ทางหนึ่ง


School Of the Star ชื่อย่อว่า SOS หมายถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเด็กๆ และการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งโลกใบนี้
🔎 ฟีเจอร์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมของโปรแกรมเกมนี้


  • เกมมีชุดคำถามสองชุดที่แยกกัน ได้แก่ ชุด In Game สามารถแก้ไขจากในเกมผ่านเมนู Game Customize และชุด Js File สามารถแก้ไขนอกเกมด้วยโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
  • มีโหมดการเล่นให้เลือก 3 โหมด (คุณครูสามารถล็อกโหมดการเล่นได้) ได้แก่โหมดดั้งเดิม โหมดง่าย และโหมดการสอบ
  • รองรับผู้เล่นพร้อมกันสูงสุด 10 คน แต่ละผู้เล่นสามารถตั้งชื่อและเลือกตัวละครเวลาเล่นได้
  • มีระบบบันทึกเวลาที่เริ่มเล่นของแต่ละคน เวลาที่เล่นจบ และคะแนนที่เก็บได้
  • มีรูปแบบการเล่นที่เน้นทั้งตัวเอง และการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เล่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้เรียน
  • คำถามอัตนัย มีความหลากหลายในการตรวจสอบคำตอบของผู้เรียน เช่น ต้องตอบเฉพาะคำตอบที่ถูกต้อง ตอบเฉพาะบางคำตอบก็ได้ ต้องตอบยาวตามที่กำหนด ตอบเป็นคำตอบแยกกัน หรือแต่งประโยคโดยมีคีย์เวิร์ดที่กำหนด เป็นต้น
  • สามารถตั้งรหัสผ่านล็อกเมนูแก้ไขเกม และเลือกซ่อนคำถามชุดที่ไม่ต้องการใช้งาน
  • มีระบบทดสอบคำถาม และเลือกดนตรีประกอบฉาก !
  • นอกจากคำถามแล้ว คุณครูสามารถปรับแก้ข้อความในเกมได้ ทั้งข้อความต้อนรับ ข้อความตอนจบ และข้อความเวลานักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อ !
🧞‍♂️ ความคิดเห็นจากผู้เล่นชาวต่างประเทศ


" the idea is unique, and I love the high level of positivity in this entry. I walked away feeling good about myself and my life (despite not knowing anything about early RMs), and if that was the developer’s intentions, then this game succeeded with flying colors. Good job!" ---


"...I also think it's great that you made it very customizable, so people can add in their own questions.I also liked the animations in the game, the background changes in different rounds, the devil and other pieces moving between rounds, and being able to choose different ways of rolling the dice. The angel's quotations were a nice touch too !" --- SeaPhoenix


"This one doesn't seem much at first glance but it has many cool mechanics built into it." --- Yoroiookami


"This one was surprisingly fun for a big quiz." --- Wrath of Wood

 

รายการกิจกรรมและเนื้อหา

🚸 ตาเดินในเกมจะประกอบไปด้วย


LIGHT หรือตาแสงสว่าง : ผู้เล่นจะได้รับคำถามสุ่มโดยจะเป็นคำถามปรนัยหรือไม่ก็คำถามอัตนัย หากตอบถูกจะได้รับคะแนนดวงดาว (Star Point) 1 คะแนน หากตอบผิดจะต้องทายลูกเต๋าเพื่อลุ้นว่าจะได้รับบทลงโทษอย่างไร

BLACKHOLE หรือตาหลุมดำ : ผู้เล่นจะได้รับคำถามสุ่มโดยจะเป็นคำถามปรนัยหรือไม่ก็คำถามอัตนัย หากตอบผิดจะได้รับคะแนนน้ำตา (Tear Point) 1 คะแนน หากตอบถูกจะได้ทอยลูกเต๋าเพื่อลุ้นรางวัล

DANGEROUS หรือตาเสี่ยงภัย : ผู้เล่นจะได้รับคำถามเร็วไว (Quick Questions) ซึ่งจะต้องตอบให้ถูกต้องก่อนหมดเวลา หากตอบถูกจะได้รับคะแนนดวงดาวเพิ่ม 1 Star Point แต่หากตอบผิดหรือตอบไม่ทันเวลาจะได้รับคะแนนน้ำตา 1 Tear Point

SERVICE หรือตาบริการ : ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมบางอย่างให้กับเพื่อน (กรณีเล่นเกมหลายคน) หรือทำกิจกรรมให้กับตัวเอง (กรณีเล่นเกมคนเดียว) เมื่อผู้เล่นได้ทำกิจกรรมนั้นๆ แล้วจะได้รับคะแนนหัวใจ 1 คะแนน (Heart Point)

PAUSE หรือตาว่าง : ผู้เล่นจะต้องหยุดพักหนึ่งตาเดินเมื่อเดินมาตกที่ตานี้โดยไม่มีกิจกรรมหรือคำถามใดๆ แต่อย่างไรก็ดีจะมีคำพูดปรากฏว่า "พักลงบ้าง ชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว"

SPEED หรือตาเดินต่อ : ผู้เล่นจะได้รับโอกาสทอยลูกเต๋าอีกครั้ง หากเดินมาตกที่ตานี้

ANGEL หรือตานางฟ้า : ผู้เล่นจะได้ขอพรหนึ่งในสองทางเลือก และนางฟ้าจะให้คำแนะนำต่อผู้เล่น โดยจะเป็นคำคมที่คุณครูสามารถดู/แก้ไขได้

MIRACLE หรือตาปาฏิหารย์ : ผู้เล่นจะได้รับคำถามสุ่ม โดยอาจจะเป็นคำถามปรนัย อัตนัย หรืออาจเป็นคำถามเร็วไว จำนวน 1 คำถาม หากตอบคำถามถูก ผู้เล่นจะได้ทอยลูกเต๋าเพื่อรับรางวัล และผู้เล่นยังจะได้รับคำแนะนำจากเกมว่าปาฏิหารย์ในตัวเขาคืออะไร โดยจะเป็นข้อความที่คุณครูสามารถดู/แก้ไขได้

CHAOS หรือตาโกลาหล : ผู้เล่นจะถูกสุ่มตาเดินใหม่ หากตกลงที่ตาใดก็จะมีผลทันที

DEVIL หรือตาปีศาจ : จะปรากฏขึ้นมาเพียงบางรอบเท่านั้น หากตกลงที่ตานี้จะต้องต่อสู้กับปีศาจ โดยจะเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เล่นตัดสินใจร่วมกัน หากสามารถเอาชนะปีศาจได้ก็จะได้รับรางวัลบางอย่างขึ้นอยู่กับปีศาจที่เจอ


(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เนื้อหา "ตาเดินต่างๆ และเมนูในเกม" 🔆)คอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่รองรับ


🧑🏼‍💻 ระบบปฏิบัติการ Windows

OS: Microsoft Windows® 8.1/10 (64bit) or better

Processor:Intel Core i3-4340 or better

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Compatible OpenGL / VRAM 1GB or better

Storage: 500 GB or more


👩🏼‍💻 ระบบปฏิบัติการ Mac OS

OS: Mac OS 10.13 or better

Processor:Intel Core i3-4340 or better

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Compatible OpenGL / VRAM 1GB or better

Storage: 850 GB or more


เปิดให้ดาวโหลดฟรี ในเว็บไซต์

https://gamejolt.com/games/School-Of-the-Star/634740


เริ่มเรียนตอนนี้!