ปรับจักระ ปรับชีวิต

พลังจินตภาพและการทำสมาธิเพื่อปรับสมดุลกายจิต


เนื้อหาความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" สอนโดยครูโอเล่ และทีมงานลูกศิษย์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งนำองค์ความรู้เรื่อง "จักระ" (Chakra) ในสายความรู้ของทางอินเดียโบราณและเรกิ (Reki) - ญี่ปุ่น มาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ของพลังแห่งจิต การกำหนดจิตเป็นภาพและจินตนาการ ประกอบการทำสมาธิ เพื่อการปรับสมดุลของกายใจและการใช้ชีวิต

ความรู้วิชานี้ได้นำเผยแพร่เพื่อการกุศลจากเดิมที่สอนในหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" เท่านั้น โดยประกอบด้วยคำอธิบาย ความหมายแต่ละจักระ วิธีการฝึกพื้นฐาน และวิดีโอบรรยายการฝึกจินตภาพเพื่อปรับสมดุลแต่ละจักระ โดยลัดสั้นและเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และบุคคลทั่วไป

แบบฝึกหัดและคำแนะนำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและทำอยู่เรือยๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจิตและกายอย่างชัดเจน เสมือน "การออกกำลังจิต" ในลักษณะหนึ่ง

ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง พลังจินตภาพ , การจินตนาการ หรือการสะกดจิต สามารถเรียนฟรีในโครงการ "ปัญญ์ สเปซ" ผ่านวิชาหัวข้อ "พลังจินตภาพ" สอนโดยครูโอเล่ เช่นเดียวกันวิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา