สมุดครูโอเล่ เล่มหนึ่ง

รวมข้อคิดและความรู้ก่อนเป็นเขียนเปลี่ยนชีวิต

รวมข้อความและข้อคิดที่ครูโอเล่คัดจากหนังสือและพระไตรปิฎกส่วนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต มีเนื้อหาในหมวดต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง การภาวนา ศิลปะ สังคม ปรัชญา ปริศนาธรรม ประโยชน์ของการเขียน เป็นต้น จากบันทึกส่วนตัวของครูโอเล่นำมาเปิดเผยและแบ่งปันเป็นที่แรก

คุณค่าสำคัญของเนื้อหาเหล่านี้อีกประการหนึ่งคือการเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพราะบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยตนเองของครูก่อนที่จะสามารถสอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ได้สำเร็จ การเรียนรู้ไม่จำกัดในห้องเรียนและช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่อยู่ที่ความพากเพียรที่จะศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังในชีวิตจริงอย่างมีวินัยและความรัก

สื่อออนไลน์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถเปิดศึกษาได้ฟรี ภายใต้โครงการ ปัญญ์ สเปซ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน และมีเครื่องมือในการค้นหาข้อความต่างๆ ตามที่ต้องการได้
วิทยากรผู้สอน


อนุรักษ์  (ครูโอเล่)
อนุรักษ์ (ครูโอเล่)


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


 


สามารถคลิกที่รายการเนื้อหาด้านล่างนี้ โดยกดที่ชื่อหัวข้อหรือคำว่า "Preview"


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  เปิดสมุด
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน