การเขียนบันทึกเพื่อการบ่มเพาะความรักและการเยียวยาตนเอง ผ่านองค์ความรู้เรื่อง เด็กน้อยภายใน ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 47 จากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ปีที่ 13

การอบรม “เด็กน้อยภายใน” Recovery Of Your Inner Child 👶 (คอร์ส 2 วัน)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตนเอง การเยียวยา การเข้าใจตนเอง และการดูแลปมปัญหาในชีวิต โดยมีอายุ 17 ปีขึ้นไป

รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสถาบันฯ อาทิ โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

เป้าหมายในการอบรม


 1. ผู้เข้าเรียนมีความสุขและความพึงพอใจในตนเองมากขึ้น จากการยอมรับและโอบอุ้มสิ่งที่ตนเองเป็น ด้วยความรักและเมตตาต่อตนเอง และปรับเปลี่ยนท่าทีในการดูแลตนและใช้ชีวิตอย่างสมดุลขึ้น
 2. ผู้เข้าเรียนสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก และเติมเต็มความสุขให้แก่ตนเองได้ ผ่านการเขียนบันทึก 💫
 3. ผู้เข้าเรียนนำพลังสร้างสรรค์อย่างที่มีในวัยเด็กออกมาใช้ และรู้จักศักยภาพหรือตัวตนที่ถูกทอดทิ้งไป
 4. ผู้เข้าเรียนมีความตระหนักในอิทธิพลจากวัยเด็กต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบัน รู้เท่าทันตนเองและเกื้อกูลในความสัมพันธ์ 👩‍❤️‍💋‍👨
 5. ผู้เข้าเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ “เด็กน้อยภายใน” แง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตวัยผู้ใหญ่และการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
 

กิจกรรมในการอบรม


ประกอบด้วยการฟังบรรยาย การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครู/เพื่อนร่วมเรียน และกิจกรรมการเขียนบันทึกบนหลักจิตวิทยา โดยอาจมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมตามความสมควร

กิจกรรมการเขียนและศิลปะในการอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้

 1. “ติดปีกให้หัวใจ” : ปลดปล่อยพลังและความสร้างสรรค์จากเด็กน้อยภายใน
 2. “เป็นหมอให้ตัวเอง” : ดูแลปมและความรู้สึกจากวัยเด็กด้วยตัวเอง
 3. “บ้านในตัวฉัน” : ค้นพบตัวเองและให้ความรักผ่านพ่อแม่และครอบครัวในตัวตน

เด็กน้อยภายใน คืออะไร


คือ การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลเชิงลบที่มีต่อความคิดความเชื่อในการใช้ชีวิต “จากเหตุการณ์และความรู้สึกในวัยเด็ก” โดยให้ไถ่ถอนความรู้สึกที่ค้างคาด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง และเปลี่ยนแปลงกรอบทัศนะใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเห็นคุณค่าในตนเอง เด็กน้อยภายใน ยังเป็นการฝึกจัดการภาวะอารมณ์ความรู้สึกลบ เช่น ความโกรธ ความขี้น้อยใจ ความขี้อิจฉา เป็นต้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านที่เปราะบางภายในตัวเรา 🐣

เด็กน้อยภายใน คือ การ “น้อมนำคุณสมบัติของการเป็นเด็ก ขึ้นมาใช้” ในวันวัยผู้ใหญ่ เพื่อเติมเต็มโลกทัศน์ พลัง และท่าทีชีวิต ชนิดที่วันวัยผู้ใหญ่อาจหลงลืมไปกับกรอบความรู้และกิจวัตรการงานต่างๆ คุณสมบัติของเด็กน้อยภายใน เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มีติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด แต่เมื่อไม่ได้น้อมนำมาใช้อย่างพอดีและอย่างบ่มเพาะให้เติบโตแล้ว ชีวิตวันวัยผู้ใหญ่ก็เหมือนชีวิตที่แข็งทื่อหรือขาดความพอดี ลึกๆ แล้วเรายังมีความต้องการนำสิ่งที่ดีในวัยเด็กออกมาใช้ แต่หากไม่รู้ทัน ไม่รู้ใช้แล้ว ผลสะท้อนออกมาอาจเป็นการกระทำที่ขาดการยั้งคิด ความเครียดสะสม การเสพติด การฉลองสังสรรค์เกินพอดี ความลุ่มหลงเมามายในชีวิต เป็นต้น 🙈

เด็กน้อยภายใน ยังเป็นการแปรเปลี่ยนท่าทีที่เรามีต่อตัวเราเองในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ของผู้ปกครองในวัยเด็ก หรือเรียกประเด็นนี้ว่า เป็น “ครอบครัวภายใน” หมายถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครอง และ ความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเราและต่อพวกเขาเอง ล้วนมีอิทธิพลสืบเนื่องมาถึงจิตใจเราและท่าทีความสัมพันธ์ในชีวิตปัจจุบัน เราต้องย้อนมองมายังครอบครัวภายในนี้ เพราะหลายครั้งเรามีท่าทีที่ไม่เกื้อกูลตนเองและผู้อื่น เราอาจรู้สึกขัดแย้งสับสน บีบคั้นหรือปล่อยปละละเลย มีความดีงามของผู้เลี้ยงดูเราที่ส่งทอดมาถึงเราให้น้อมนำออกมาใช้ และมีด้านลบหรือข้อจำกัดที่เราได้รับอิทธิพลมาเช่นกัน เรียนรู้เพื่อปลดปล่อยตนจากข้อจำกัดที่เราแบกรับไว้อยู่ภายในจิตไร้สำนึกเสมอมาจากวัยเยาว์ เมื่อนั้นเราก็จะ “ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มเปี่ยม” และเป็นอิสระ 🧚🏻‍♀️

วันเวลาเรียนและสถานที่


รุ่น 47 : วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์)

เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน 7 ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี (สายสีม่วง) แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

อุปกรณ์ที่ต้องใช้


 • สมุดบันทึก ขนาด 7 นิ้วขึ้นไป 📒
 • ปากกา หรือ ดินสอ ✍️
 • หัวใจของตนเอง และเด็กน้อยที่แอบอยู่ภายใน

ค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียน 1,500 – 2,400 บาท ตามกำลังทรัพย์ 👍

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ 🙇 

ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับคู่มือเด็กน้อยภายใน (แบบฝึกหัด 43 กิจกรรม)


😇 ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

2 ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

3 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht 🧑‍🏫

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIVเรียนแล้วได้อะไร


“รู้สึกแปลกใจ ประหลาดใจ หรือเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ในใจค่ะ ว่าการเขียนสามารถทำให้เราตอบปัญหา ตอบคำถามเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้ แค่ทำตาม แค่เปิดใจ แค่เขียนไม่หยุดปากกา แค่นั้นจริงๆ ประทับใจครูโอเล่ค่ะ แม้เป็นแค่การอบรมออนไลน์ แต่ครูโอเล่เหมือนเข้ามาอยู่ด้วยตอนทำกิจกรรม และกรุณาให้คำแนะนำมาตลอด ขอบคุณค่ะ หลังอบรมทำให้รู้ว่าแหล่งพลังงานยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรานี้เองค่ะ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลย

“การได้กลับมาหาเด็กน้อยภายในทำให้เราเห็นค่ะว่า เด็กน้อยคนนั้นเก่งแค่ไหน เด็กน้อยคนนั้นอดทนแค่ไหน เด็กน้อยคนนั้นสดใสแค่ไหน เด็กน้อยคนนั้นมีพลังมากมายแค่ไหน และเด็กน้อยคนนั้นยังอยู่ในตัวเรานี้เอง ไม่เคยไปไหน แค่รอเรากลับมาหา กลับมาพาเค้ามากับเราด้วย เด็กน้อยคนนั้นทำให้กลับมารัก กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง กลับมากล้าที่จะปฏิเสธมากขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ยอมรับ กลับมายอมรับตัวเองแบบที่ตัวเองเป็น แบบที่เด็กน้อยคนนั้นเคยเป็นค่ะ …ตั้งใจกลับมาพูดคุย กลับมาสอบถาม กลับมาดูแลความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอย่างที่เป็นตัวเองจริงๆ ไม่ใช่เพราะคนอื่นอยากให้เป็นแบบที่ผ่านมา เพราะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาการเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองพอใจ มันอาจดี แต่มันก็ทรมานและส่งผลเสียในระยะยาวแบบที่เป็นมา เพราะท้ายที่สุดไม่ใช่แค่เขาไม่ยอมรับเรา แต่เราเองตางหากที่ไม่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นจริงๆ ตั้งแต่แรก ทำให้คนอื่นก็ไม่ยอมรับ และอยากให้เราเป็นอย่างที่ไม่ใช่เรา แม้จะดีในความรู้สึก แต่ลึกๆ ทำให้เราเกลียดตัวเองไปเรื่อยๆ ตางหาก จะให้ใครยอมรับ เราต้องยอมรับเราให้ได้ก่อน เราต้องเห็นเรามีคุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อน และเมื่อนั้นคนอื่นๆ ก็จะเห็นในคุณค่าของเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่ภาพลวงตา ”

🙏🏻 คุณนภาพร (ปุ้ย) อาชีพ รับราชการ


“ผมไม่เคยอบรมในลักษณะแบบนี้ มาก่อนครับไม่ใช้แค่อ่าน หรือฟังการอบรมแบบทั่วไป แต่การเขียนมันทำให้เราสือสารกับตัวเราได้ดีมากครับ จริงแล้วผมเขียนบันทึกหลายหัวข้อแต่ไม่ได้ส่งครู มันทำให้ผมได้คุยกับตัวเองมากขึ้น อยู่กับตัวเอง ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการถามตอบกับเด็กน้อยภายใน ต้องขอขอบคุณ คุณครูมากครับ

“การอบรมทำให้เราเข้าถึงตัวตน ที่แท้จริงภายในตัวเรามากขึ้น ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาเวลาเราเกิดความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาโดยการถามตอบสื่อสารกับเด็กน้อยภายใน ถึงความรู้สึกขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น และควรจะทำอย่างไร หลายข้อคิดที่เราเขียนขึ้นมาแล้วมาอ่านทบทวนดู มันคือความต้องการของเรา มันคือความรู้สึกของเรา ที่เราปล่อยปละละเลยไม่เคยดูแล ความรู้สึกของตัวเอง คือเด็กน้อยภายในที่อยู่กับเรามาตลอด “

🙏🏻 คุณทรงสวัสดิ์ (หลาย) อาชีพ ค้าขาย


“หัวข้อของครูเป็นอะไรที่มีคุณค่ากับชีวิต ถ้าครูบอกให้เขียนเฉย ๆ เหมือนมีโจทย์มาเฉย ๆ มันคงไม่มีอะไร แต่หนูคิดว่า คุณค่าของแต่ละหัวข้ออยู่ที่ครูมีวิดีโอที่อธิบายชัด พอเราลองทำตาม มันก็ได้ทบทวนตัวเองแล้ว มาช้อนรอบสองด้วยแบบฟอร์มการบันทึก มันเหมือนได้ทบทวน 2 รอบ แล้วครูสะท้อนกลับอีก การสะท้อนกลับของครูเป็นอะไรที่หนูไม่เคยเจอในชีวิต ไม่เคยมีใครสอน หนังสือเล่มไหนที่เคยอ่านก็ไม่สามารถกระแทกเข้าไปถึงใจได้ขนาดนี้… ชอบหัวข้อ 1.) เล่นเป็น (มันทำให้เราได้เห็นได้จินตนาการสิ่งที่เราอยากเป็น และได้ทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่เราถึงสามารถทำในอาชีพในบทบาทนั้น ๆ ได้ มันช่วยให้เรากลับมามองตัวเราละเอียดขึ้น จากชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละวัน และยิ่งไปกว่านั้น ของหนูคือ มันทำให้เห็นว่า สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันกลับไม่ได้ปรากฎอยู่ในสิ่งที่เราได้ทบทวนตัวเอง ซึ่งคิดว่าถ้าได้ทำในสิ่งที่เราได้ทบทวนว่าเราเล่นเป็นอะไรบ้าง มันก็จะเป็นชีวิตที่ใช่มากกว่านี้) 2. ปรึกษาปัญหาที่สดใส (เป็นหัวข้อแรกที่รู้สึกว่าเราได้คุยกับเด็กน้อย ทึ่งในตัวเด็กน้อย รู้สึกดีที่ได้มีเค้าข้าง ๆ)

“ได้รู้ว่าตัวเองอยู่กับความคิด การตั้งกฎ การคิดอะไรของตัวเองไปเยอะแยะ วุ่นวายอยู่กับเรื่องและโลกภายนอก กิจกรรมทั้งหมดที่ทำทำให้เห็นว่า จริง ๆ เหมือนเราไม่รู้จักตัวเองเลย เนิ่นนานแล้วหรือจริง ๆ ไม่เคยก็ไม่รู้ ที่จะกลับมาสัมผัสกับความสามารถ ความต้องการ ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง อยากใช้บทเรียนจากหัวข้อเล่นเป็นและล้อมรั้วรักมาช่วยแก้ปมปัญหาที่เลือกไว้เรื่องเกี่ยวกับการขาดทักษะ การพาตัวเองให้ทำอะไรสำเร็จ มันทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะกลับมาสำรวจความรู้สึกของเราจริง ๆ ว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ เราเป็นอะไร เพราะเวลาเขียนแล้วมันใช่ มันมีความสุข มันคือสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้จริง ๆ”

🙏🏻 คุณหงส์ (ป่า) อาชีพ ครู

เงื่อนไขในการเข้าร่วม


🙂 ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

🤝 ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

* หากเป็นการอบรมในห้อง กรณีที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด การเรียนการสอนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน ตามที่โครงการกำหนด

 

ติดต่อสอบถาม


[email protected] 🤳

เบอร์โทรศัพท์ 065 396 5329

facebook.com/khianpianchiwit

เชิญอบรมในองค์กร


ทางโครงการรับจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ

โดยรับจำนวน 6 คนขึ้นไป ไม่เกิน 16 คน ต่อรอบ

ในอัตราค่าวิทยากร 8,000 บาท / วัน หรือตามที่ตกลง  ✅

ติดต่อพร้อมแจ้งรายละเอียด : [email protected]


เล่นเกมออนไลน์ฟรี


เรียนรู้กระบวนการทำงานกับเด็กน้อยภายใน ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์ฟรี

คลิกที่ปุ่ม PLAY ด้านล่าง และใช้การคลิกหรือกดบนหน้าจอเพื่อเคลื่อนที่ตัวละคร / พูดคุย