พลังจินตภาพ

โค้ชจิตด้วยพลังคิดสร้างกำลังใจ

การฝึกฝนจิตไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถสร้างพลังใจและกำกับความคิด ผ่านการฝึกสะกดจิต-โปรแกรมใจของตนเอง ด้วยแบบฝึกหัดคอร์สออนไลน์ "พลังจินตภาพ" ซึ่งถอดเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปมาแล้วกว่า 10 รุ่น เผยแพร่เป็นคอร์สออนไลน์ฟรีแก่ทุกๆ คนในสังคม โดยสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามบริจาคหรือเข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ของเรา

"พลังจินตภาพ" เป็นกิจกรรมและความรู้เพื่อฝึกใช้สมาธิ ความคิด และการระลึกในใจ เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งจิต ด้วยองค์ความรู้ทางจิตวิทยา คลื่นสมอง การคิดเป็นภาพ การโปรแกรมจิตบำบัด และหลักพุทธศาสนา มีเนื้อหาภาคปฏิบัติ 36 หัวข้อ , บทความประกอบ 5 บท มากกว่า 80 หน้า , ดนตรีปรับคลื่นสมอง และคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาสำคัญ


"ห้องเรียน พลังแห่งจิต" คืออะไร ?

รู้จักที่มาและแนวคิดผ่านวิดีโอนี้


 


ความประทับใจจากผู้เรียน


"รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความกดดันที่อยู่ในตัว หลังการทำกิจกรรมจะรู้สึกโปร่งเบามากขึ้น ได้ฝึกหาข้อดีจากชีวิตประจำวัน ได้รู้ว่าตัวเราเป็นต้เหตุแห่งความทุกข์ และคนที่จะปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเอง เราต้องหมั่นคิดและมองหาแง่งามในชีวิต เสียดายที่มีเวลาในการทำน้อย แต่รู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรม

” ข้อคิดจากการอบรมคือการพยายามหาแง่งามในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักปล่อยวางและสร้างพลังใจให้ตัวเอง จะพยายามทำให้ได้ในทุกวัน เพื่อตัวเอง ความทุกข์เป็นเหมือนโรคร้ายที่เราสามารถรักษาให้บรรเทาได้ด้วยตัวเอง ยิ้มให้ได้ในทุกวัน หาความสุขให้เจอ

จากคุณชินรัตน์ (นุก) อาชีพ ครู


” ขณะทำกิจกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีเวลาให้ความรู้สึก ความระลึกได้ ที่ถูกบดบังอยู่แจ่มชัดขึ้น ได้ฝึกวิธีผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การปล่อยวาง ปล่อยให้ความรู้สึกนุกคิด ที่เก็บซ่อนอยู่ แสดงตัวออกมา ทำให้ได้ความคิด แนวทางใหม่ๆ ที่ตัวเองเผยออกมา พูดออกมา ซึ่งเป็นทั้ง อิสระ และแนวทาง กำลังใจ

” ทุกวันควรได้มีการทำกิจกรรม แม้ไม่ได้ทำการบ้าน แต่การได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นเหมือนการเป็นกระดาษเปล่าที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ท่าทีที่ควรแสดงออกที่เหมาะสม ให้แก่ตนเอง”

คุณเยาวรีย์ (นิด) อาชีพ นักเทคนิคการแพทย์


 

วิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  แบบฝึกหัดพื้นฐาน
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  ส่งท้าย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!