กิจกรรมฝึกข้ามขอบอันหลากหลาย ให้ปฏิบัติในวันที่จับไพ่หรือภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อก้าวข้ามขอบของจิตใจและความเคยชิน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆ

แนะนำให้เปิดวันละไม่เกิน 2 กิจกรรม เปิดทุกวันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์

"ข้ามขอบวันละนิด ให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าไม่คาดฝัน"


 
 
 

 🥰 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้และโครงการปัญญ์ สเปซ ผ่านการอบรมของเราได้ที่ ✨

www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/