เรียนรู้ต่อยอดกับ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

นอกจากคอร์สออนไลน์ฟรีในเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการกุศลของเราแล้ว เรายังมีหลักสูตรการอบรมดีๆ อีกมากที่เป็นการอบรมทั้งแบบในห้องเรียน และแบบออนไลน์ทางไกล โดยมุ่งเน้นการรู้จักตนเอง การเยียวยา การภาวนา และการพัฒนาความคิด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นลงมือทำและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บนพื้นฐานของธรรมะและหลักจิตวิทยา

ประกอบด้วยหลักสูตร อาทิ

  • เขียนเปลี่ยนชีวิต
  • รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์
  • ห้องเรียน พลังแห่งจิต
  • และอื่นๆ อีกมากมาย


เปิดตารางการอบรมโดยคลิกที่นี่
นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ต่อยอดจากกิจกรรมอื่นๆ ของเรา ได้แก่...


กิจกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้


สาระบทความ ธรรมะ + จิตวิทยา และบทเรียนจากคอร์ส