ผลงานการประกวดหัวข้อ "สติ"


เรื่องสั้น 14 เรื่องจากฝีมือเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11


สติมโต สทา ภทฺทํ.
คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ.


เพราะสติ สำคัญกับชีวิตทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดศาสนา

การมีสติทำให้ชีวิตงอกงาม เกื้อกูล และปลอดภัย

ขณะการขาดสติบั่นทอนชีวิต เบียดเบียนตนและผู้อื่น นำมาสู่ภัยมากมาย


เรื่องสั้นผลงานจากน้องๆ เยาวชนทั้ง 14 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "สติ" คือเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ และให้ข้อคิดที่สามารถช่วยชีวิตท่านและสังคมนี้ ให้เลี่ยงพ้นจากภัยปัญหาอันเกิดจากการขาดสติลงได้

เพราะสติหนึ่งคน ไม่เพียงช่วยตัวเขาเอง แต่ยังช่วยสังคมได้ทั้งเมือง หรืออาจทั้งโลกใบนี้อีกด้วย


เกริ่นนำด้วยบทสัมภาษณ์ว่าด้วย "สติ"


กับอาจารย์ประชา หุตานุวัตร ผู้ก่อตั้งโครงการสถาบันธรรมวรรณศิลป์


การประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นโครงการการกุศล

โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ติดตามกิจกรรมได้ที่ www.dhammaliterary.org , www.facebook.com/khianpianchiwit

คลิกที่ปุ่ม PREVIEW ด้านล่างเพื่อเปิดอ่านบทความฟรี


กดปุ่มลูกศรชี้ลงด้านล่างรายการเพื่อเปิดดูสารบัญแบบเต็ม

สารบัญเนื้อหา

  ที่มาโครงการ
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  รางวัลชมเชย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน