ร่างกายสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลา แต่เราได้รับฟังเขามากเพียงใด

ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติพื้นฐานผ่านการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและร่างกาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ และสนุก

พร้อมทบทวนมุมมองต่อร่างกายที่อาจสร้างปัญหา และความสัมพันธ์ของปมในจิตใจต่อร่างกายของตนเอง

ในคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อการกุศล "เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน" (พื้นฐาน) โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์

ประกอบด้วยวิดีโอบันทึกเทปการอบรมรวม 121 นาทีและบทความเสริมความรู้หรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 7 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 Session พร้อมช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยได้นำส่วนหนึ่งมาจากหัวข้อ "เขียนเยียวยา" ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมในการอบรมหลักของเรา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/


*** คอร์สออนไลน์ฟรี ลำดับที่ 20 โดยโครงการ "ปัญญ์ สเปซ" แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน ***

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ


  • ผู้มีความสนใจใช้การเขียนบันทึกเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายจิตอย่างสมดุล
  • ผู้ที่กำลังเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง 
  • ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการเครื่องมือเสริมสร้างกำลังใจในการดูแลสุขภาพ
  • ผู้สนใจในศาสตร์การเขียนบำบัดและต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
  • ผู้ผ่านการอบรมในคอร์สสดมาแล้วต้องการศึกษาเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม


"รักร่างกายได้อย่างแท้จริง จึงรักตนได้อย่างแท้จริง"


"การมองร่างกายอย่างถูกต้อง ทำให้ใช้ชีวิตถูกต้อง"


สารบัญเนื้อหา


  ก่อนเริ่มต้น
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  Session 1
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  Session 2
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  Session 3
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  Session 4
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  ส่งท้ายเนื้อหา
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นพื้นที่ปลอดภัย สื่อสารกับใจและร่างกายตัวเองด้วยความกรุณา