ครบรอบ 4 ปีโครงการ "ปัญญ์ สเปซ"

14 ปี สถาบันธรรมวรรณศิลป์


โครงการปัญญ์ สเปซ (PunnSpace) เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องในวาระครบรอบสิบปีของสถาบันธรรมวรรณณศิลป์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งปัญญาให้ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้การพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยเฉพาะการเขียนบำบัด หรือการเขียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเป็นไปตามบริจาคแก่ผู้สอน

นี่คือเรื่องราวของเราในรอบ 4 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนมากกว่า 2,594++

(นับถึงวันที่ 9 กันยายน 2565)นับจากวันแรกที่เราเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรี จำนวนผู้สนใจค่อยๆ ไต่ระดับเพิ่มขึ้นไปอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงและต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีที่ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาตัวเองของเราได้เป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เสียงตอบรับบางส่วนจากผู้เข้าเรียน


"การดำรงชีวิตในแต่ละขณะ เราพลั้งเผลอไปตลอด ไพ่แต่ละชุดช่วยเตือนสติ ทำให้ไปต่อได้ บางครั้งเราหาสาเหตุของปัญหาไม่ได้เพราะการกระทำของเรามันเสียสมดุลไป"

จากคุณจุฑาทิพย์ จากคอร์ส 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต สำรับสอง


"ขอบคุณมากๆ คะ สำหรับการผลิตเนื้อหาดี ๆ เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์มาก ๆ คะ)"

จากคุณ Bussara จากคอร์ส ปรับจักระ ปรับชีวิต


"ขอบคุณครูอนุรักษ์และทีมงานปัญสเปซทุกท่าน ที่ทำให้ได้มาเจอบทเรียนนี้ ติดตามมานานแต่เพิ่งได้เรียนแบบจริงจังและสนับสนุนทางสถาบันเป็นหลักสูตรแรก.. เคยคิดเล่นๆค่ะ ว่าอยากเป็นนักเขียนกับเขาดูบ้าง😊😊 ปกติเขียนบันทึกประจำวันอยู่แล้ว หวังว่าวันหนึ่งที่เราว่างๆจะได้กลับมาอ่านมัน.. การเขียนทำให้เราได้บอกความในใจเป็นตัวอักษร แม้มันจะตอบโต้กับเราไม่ได้ก็ตาม แต่มันก็รับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกับเราเสมอค่ะ..."

จากคุณรุ่งนภา จากคอร์ส เขียนพิชิตความสำเร็จ


"เนื้อหากระชับ มีการยกตัวอย่าง ทำให้เข้าใจได้ง่าย ขอบคุณค่ะที่จัดทำบทเรียนแบบนี้ให้เข้าเรียนแบบฟรี เป็นการถ่ายทอดความรู้ และ แแนวปฏิบัติดี ๆ ได้รับประโยชน์ ทำให้เข้าใจตน และการสื่อสารที่ดี มากยิ่งขึ้น"

จากคุณ ธัญญารัตน์ อุ๋ย จากคอร์ส การสื่อสารอย่างสันติ


สู้ต่อไปไม่ย่อท้อ อย่างพึ่งพากันและกัน


โครงการปัญญ์ สเปซ (PunnSpace.com) ดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานมาแล้ว 14 ปี โดยไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด รวมทั้งไม่พึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กๆ


* เรามีค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์ปัญญ์สเปซเฉลี่ย ปีละ 25,200 บาท ไม่รวมค่าจัดทำเนื้อหา *