17 เทคนิคเขียนบำบัด

โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

คอร์สออนไลน์ฟรี ลำดับที่ 11 โครงการ"ปัญญ์ สเปซ" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 11

เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอันหลากหลายของการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดูแลเยียวยาจิตใจ รู้จักตน และใคร่ครวญชีวิต ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนบันทึกง่ายๆ กว่า 59 หัวข้อ ใน 17 เทคนิคเขียนบำบัด โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารูปแบบการเขียนบำบัดเพื่อการดูแลตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น ในเนื้อหาของการอบรมมีทั้งข้อมูล ความสำคัญ และวิธีการเขียนแต่ละเทคนิค เรื่องเล่าจากผู้ผ่านการอบรม ตัวอย่างบันทึกของแต่ละหัวข้อ ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเสมือนอ่านหนังสือคู่มือการเขียนบำบัดเล่มใหญ่ ฟรี

อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้เคยเรียนรู้ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่แล้ว ต้องการศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมและแบบฝึกหัดเสริมต่อยอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเขียนเพื่อดูแลกายจิตตนเองต่อไป

เนื้อหาในคอร์สออนไลน์นี้เขียนขึ้นจากหลายบุคคลในทีมงานโรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต นี่จึงเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีคนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มากที่สุดในโครงการ เมื่อเราได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ในคอร์สออนไลน์นี้ก็จะมีช่องทางให้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของตนเองด้วยเช่นกัน

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมในการอบรมหลักของโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/วิทยากรผู้สอน


ทีมงานโรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต
ทีมงานโรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต

อาสาสมัครผู้เขียนเรียนรู้ชีวิตผ่านหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความเป็นครูและวิทยากรนำการเรียนรู้การเขียนเปลี่ยนชีวิตแบบมีส่วนร่วมในชื่อ "โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต" พวกเขามาจากหลากหลายอาชีพ วัยวุฒิ และประสบการณ์ บ้างมีจิตอาสาช่วยเหลืองานเพื่อการกุศลหลายอย่างของสถาบันฯ บ้างนำความรู้พัฒนาการจัดการศึกษา การดูแลครอบครัว และการทำงานของตนเอง

สมาชิกเต็มประกอบด้วย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ครูโอเล่ , นันทวรรณ เกตุหอม นก , อรพรรณ สิริวงศ์ไพบูลย์ ฮุง , สุพัตรา ชิงนวรรณ์ สุ , อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ หมู , คณัส คณธรรมกรณ์ ตุ้ม , ณัฐรดา เมธาวัชลีกุล กันเอง , อัปสร ผลมูล ขวัญ , ภัทราพร นิยมไทย ตุ้ย , ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร พัด , กฤตวรรณ คำสม อุ้ย , พิมพ์มณี เมฆพายัพ นุต , รภัสสา มานะชัยไพบูลย์ เอ , ภัทริน สิริพรภัค พราว , ณัชชาพร มีสัจ พีร์ , จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต เหล่ง และศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ มุก


รายการกิจกรรมและเนื้อหาเริ่มเรียนตอนนี้!