10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

ปลดปล่อยหัวใจเป็นอิสระ

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎความสุขจากบุคคลเหล่านั้นนำมาใช้จริงกับตัวเราได้หรือไม่ เรากำลังถูกโน้มน้าวให้คล้อยตามนิยามความสุขของผู้อื่น เหมือนกับที่โฆษณาและบางบุคคลเคยทำกับเราหรือไม่

"10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง" ไม่ใช่นิยามความสุขจากผู้อื่น แต่เป็นการชวนเราตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองว่า เรากำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่หัวใจตัวเองสร้างขึ้นอย่างไร แล้วเราจะมีความสุขด้วยตนเองอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้ไม่สำคัฐว่าได้คำตอบชัดเจนหรือไม่ เพียงแค่เรามีคำถามที่เหมาะสมแล้ว คำถามจะเป็นเข็มทิศให้เราก้าวออกไปแสวงหาและทดลองด้วยตนเอง แทนที่เราจะคล้อยตามคำตอบจากผู้อื่น หรือการสะกดจิตจากใคร โดยที่มิได้ถามใจตนเองเลย

การอบรมฟรีเพื่อการกุศลนี้ เป็นหนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์ จากประสบการณ์ของผู้สอน "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต


 


วิทยากรผู้สอน


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม
ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  บทนำ
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  ส่งท้าย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!