10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

ปลดปล่อยหัวใจเป็นอิสระ

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎความสุขจากบุคคลเหล่านั้นนำมาใช้จริงกับตัวเราได้หรือไม่ เรากำลังถูกโน้มน้าวให้คล้อยตามนิยามความสุขของผู้อื่น เหมือนกับที่โฆษณาและบางบุคคลเคยทำกับเราหรือไม่

"10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง" ไม่ใช่นิยามความสุขจากผู้อื่น แต่เป็นการชวนเราตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองว่า เรากำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่หัวใจตัวเองสร้างขึ้นอย่างไร แล้วเราจะมีความสุขด้วยตนเองอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้ไม่สำคัฐว่าได้คำตอบชัดเจนหรือไม่ เพียงแค่เรามีคำถามที่เหมาะสมแล้ว คำถามจะเป็นเข็มทิศให้เราก้าวออกไปแสวงหาและทดลองด้วยตนเอง แทนที่เราจะคล้อยตามคำตอบจากผู้อื่น หรือการสะกดจิตจากใคร โดยที่มิได้ถามใจตนเองเลย

การอบรมฟรีเพื่อการกุศลนี้ เป็นหนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์ จากประสบการณ์ของผู้สอน "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต


 


วิทยากรผู้สอน


อนุรักษ์  (ครูโอเล่)
อนุรักษ์ (ครูโอเล่)


ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนในหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" มาแล้วมากกว่า 40 รุ่น และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" , "ห้องเรียน วิถีครู" , "เด็กน้อยภายใน" มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา ผู้เขียนคอลัมน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  บทนำ
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน
  ส่งท้าย
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!