แบ่งปันบันทึกชีวิต


           หนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์นี้บอกความรู้แก่เราเพียงน้อยนิด แต่เว้นพื้นที่อันกว้างใหญ่ให้เราได้รับฟังตัวเอง และค้นพบความรู้ที่ไม่ไกลเกินชีวิตตน องค์ความรู้ด้านการเขียนพัฒนาศักยภาพหรือการเขียนบำบัดมิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดคิดค้นขึ้น แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราทุกคนที่ลงมือบันทึกชีวิตตัวเองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นของมวลมนุษย์ แล้วส่งมอบรับต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผมเพียงเป็นผู้รับคนหนึ่งเช่นกัน และได้มอบโอกาสเหล่านี้ส่งต่อแก่ผู้อื่น การเขียนพลิกผันสถานการณ์ชีวิตของผมมาแล้ว ผมก็เพียงผู้ทบทวน ต่อเติม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นผ่านการเขียนบทความเหล่านี้ หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต  และการจัดอบรมที่ผ่านมาหลายปี

           เนื่องในโอกาสนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ตลอดถึงทุกคนและทุกสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดหนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมา

           หนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์นี้เป็นสื่อรูปแบบ How To และ Workbook ที่เน้นการปฏิบัติในกิจกรรมการเขียนบันทึกที่เรียกว่า "แบบชวนบันทึก" ควบคู่กับการอ่านเนื้อหาจากบทความ เพื่อเสริมความเข้าใจและขับเน้นบทเรียนที่เกิดจากการพัฒนาตนเองด้วยตัวเอง มิใช่ด้วยการเป็นผู้อ่าน / ผู้ดู เพียงฝ่ายเดียว เสมือนผู้อ่านได้จัดคอร์สให้กับตัวเองบนสมุดบันทึก

           แบบชวนบันทึก เกือบทั้งหมดในที่นี้เป็นกิจกรรมบันทึกที่ผมใช้เพื่อเยียวยารักษาใจตนเอง ดังที่จะเห็นได้จากภาพบันทึกประกอบเนื้อหา บางหัวข้อดัดแปลงจากกิจกรรมที่เคยทำหรืออ่านพบเจอจากสื่อต่างๆ บางส่วนก็ประดิษฐ์ขึ้นเองให้เข้ากับเนื้อหาและสิ่งที่ต้องการดูแลตนในช่วงเวลานั้น

           ผู้อ่านควรบันทึกตามแบบฝึกหัดตามลำดับอย่างน้อย 50% ของแต่ละบท จึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีถึง 54 กิจกรรมการเขียนเพื่อรักษาใจ แต่ไม่ควรทำเกินวันละ 4 หัวข้อเพื่อเลี่ยงการบีบคั้นตัวเอง

           หากผู้อ่านบันทึกตามแบบฝึกหัดต่างๆ ในแต่ละบท ได้ค้นพบ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเล็กหรือยิ่งใหญ่ ขอให้ประโยชน์เหล่านั้นเปลี่ยนชีวิต และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน ทุกประสบการณ์การบันทึกดูแลชีวิตของเราทุกคนจะช่วยเติมเต็มและพัฒนาศาสตร์การเขียนเปลี่ยนชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

           บทเรียนชีวิตของพวกเราแต่ละคน ยังเป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์ในโลก เป็นสมบัติล้ำค่า คือภูมิปัญญาที่พวกเราจะร่วมสร้างขึ้นมาด้วยกัน เพื่อโลกที่จะงดงามด้วยคุณค่าและความหมายมากกว่านี้ดังที่พวกเรามุ่งหวังมาตลอด

           ผมจึงขอเชิญชวนผู้ที่ได้บันทึกตามแบบชวนบันทึกในหนังสือกึ่งคอร์สออนไลน์นี้ บอกเล่าแบ่งปันประโยชน์ การเรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับผ่านช่องทางในเว็บไซต์ ตรงเนื้อหาหัวข้อ "สรุปบทเรียน" ของแต่ละบท หรือแบ่งปันสิ่งดีๆ จากบันทึกของเราออกไปในพื้นที่สังคมออนไลน์ และในโลกความเป็นจริง แก่นักเรียน คนใกล้ตัว คนที่ห่วงใย และใครอื่น

           ขอให้ความรักที่เบ่งบานจากภายใน เป็นดอกไม้ให้แก่ทุกๆ วัน ของเรา


ปก 0.jpg