คำกล่าวของโครงการ


หากท่านกำลังหลงทางในความมืดมน บางทีแสงสว่างดวงน้อยๆ จากงานเขียนเรื่องสั้นของเยาวชนเหล่านี้ อาจชี้ทางหรือกระตุกมือและใจของท่าน ให้กลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งได้ ไม่แน่ว่าในงานเขียนที่อาจสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหล่านี้อาจให้คำตอบหรือข้อคิดที่มีคุณค่าต่อห้วงยามนี้


ความมืดมนมิได้เพียงปกคลุมหัวใจของเราบางคนอยู่เท่านั้น แต่ยังห่อคลุมสังคมโลกในซอกหลืบหลากมุมของชีวิตร่วมสมัย จึงไม่น่าแปลกใจที่งานเขียนของเด็กจะมิได้สะท้อนเฉพาะชีวิตบุคคลคนเดียวเท่านั้น หากแต่ยังให้ภาพมุมมองความคิดต่อสังคมที่เขาได้พบเจอมาอีกด้วย


เว็บไซต์นี้จึงไม่เพียงเป็นหนังสือออนไลน์ แต่ยังเป็นคอร์สออนไลน์ได้อีกด้วย หากเราสามารถแลเห็นบทเรียนมิว่าเรื่องของชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และวรรณศิลป์ แม้จะมีข้อควรปรับปรุงในบางจุดแตกต่างกันไปในแต่ละผลงาน บางชิ้นที่ได้รับรางวัลต่างกันก็มีความใกล้เคียงด้านคุณภาพและคุณค่าอยู่มาก บางชิ้นงานสะท้อนถึงหัวใจที่ละเอียดอ่อนและความใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้ง ความคิดและสิ่งที่ดีเหล่านี้จึงไม่เพียงเป็นผลงานของเยาวชนชิ้นหนึ่ง แต่ยังสามารถเป็นกระจกให้ผู้ใหญ่ได้สะท้อนมองดูตนเอง และเป็นแสงเทียนเล็กๆ ที่ชวนหัวใจที่หม่นมัวของบางใครได้ก้าวออกมาจากมุมมืดเพียงลำพัง


โลกนี้ยังมีแสงสว่าง หากเรามองให้ถูกมุม จากผลงานของน้องๆ ในการประกวดครั้งนี้ยังทำให้เราเห็นว่า บางทีแสงสว่างนั้นก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆ แค่เราไม่เห็นเท่านั้นเอง หลายครั้งที่การทำใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตก็เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแก่เราแล้ว และที่สำคัญ แสงสว่างของสังคมไม่ได้อยู่ที่ความรู้อันสั่งสมของผู้ใหญ่เสมอไป บางครั้งก็มาจากความหวัง การมีน้ำใจ การให้โอกาสกัน และการใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ ต่อกัน


แสงสว่างของสังคมไม่ได้อยู่ในมือของผู้ใหญ่เท่านั้น ยังอยู่ในมือของเด็กๆ และคนรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่นักการเมือง หรือนักกิจกรรมเพื่อสังคม อาจเป็นเด็กหรือคนรุ่นใหม่ธรรมดาๆ คนหนึ่งนี่เอง ไม่ใช่ฐานะอนาคตของชาติ แต่ในฐานะปัจจุบันตอนนี้ของโลก พวกเขาอาจมีความคิด มีมุมมอง ความหวังและฝันซึ่งสร้างสรรค์ หากผู้ใหญ่ได้ฟังพวกเขามากขึ้นอย่างตั้งใจ การรับฟังนั้นอาจจุดประกายแสงสว่างใหม่ๆ เกิดขึ้นในโลกของเรานี้


อนุรักษ์ ครูโอเล่

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์


light_dark.jpg