ความหมายของไพ่ชุดนี้

ไพ่ปีศาจ.png


ไพ่ปีศาจ (Devil Card) เป็นการ์ดข้อความที่สื่อถึงด้านมืด ข้อเสีย และความหมกมุ่นที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ เสมือนกับปีศาจที่มีอยู่ในจิตใจเราหรือแอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน

การเปิดไพ่ปีศาจเพื่อให้เราระมัดระวังและดูแลใส่ใจในด้านมืดหรือข้อเสียดังกล่าวให้มากขึ้น เป็นเหมือนกระจกช่วยส่องให้รู้เท่าทันและยอมรับมากยิ่งขึ้น

ถ้อยคำที่ปรากฏจะเป็นถ้อยคำสั้นๆ ที่เราจะต้องใคร่ครวญเชื่อมโยงกับตนเองว่าเรามีข้อเสียหรือด้านมืดที่เกี่ยวข้องกับคำในไพ่ปีศาจนี้อย่างไร บางครั้งคำก็ออกมาตรงไปตรงมา บางครั้งคำที่ได้รับอาจต้องทบทวนเพิ่มเติม เป็นการหมกมุ่นในเรื่องดังกล่าวบ้าง เป็นการติดร่างแหไม่ยอมไถ่ถอนบ้าง หรือชอบพาตัวเองเข้าไปหาสิ่งนั้นๆ ให้เป็นทุกข์

ข้อเสียเรื่องใดหรือถ้อยคำใดจากไพ่ที่เราปฏิเสธหรือไม่เชื่อ ยิ่งต้องสมมติฐานว่าสิ่งนั้นๆ อาจมีอยู่ แต่ไม่รู้ตัว ยังไม่ยอมรับหรือยังไม่เข้าใจ พึงระลึกไว้เพื่อเตือนตนเองมิให้ประมาทในสิ่งที่ตนไม่รู้

เพราะด้านมืดนั้นคือด้านหนึ่งในตัวมนุษย์ที่แสงสว่างยังส่องผ่านไปไม่ถึง จึงบางครั้งก็ยากที่จะยอมรับและแลเห็นได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน เราจึงต้องมีเครื่องมือในการช่วยสะท้อนหรือเตือนตน ทั้งไพ่ชุดนี้ก็ดี การมีมิตรแท้ที่พร้อมพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังก็ดีแนวทางการใช้ไพ่


๑ เพื่อสะท้อนหรือทบทวนตนเอง


  • ทำใจกายให้สงบและมีสติสักครู่หนึ่ง
  • ระลึกว่าเราจะจับไพ่ปีศาจเพื่อเป็นดั่งกระจกสะท้อนว่าเรามีข้อเสียหรือด้านมืดอะไร
  • จับไพ่ปีศาจแล้ว อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า คำในไพ่นี้เป็นด้านมืดหรือข้อเสียในตัวเราอย่างไร , ทำให้เป็นทุกข์หรือก่อปัญหาอย่างไรในชีวิตที่ผ่านมา
  • ระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้๒ เพื่อเป็นคำเตือนประจำวันหรือชีวิตช่วงนี้


  • ทำใจกายให้สงบและมีสติสักครู่หนึ่ง
  • ระลึกว่าเราจะจับไพ่ปีศาจเพื่อเป็นคำเตือนสำหรับวันนี้ หรือ ชีวิตช่วงนี้
  • จับไพ่ปีศาจแล้ว อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ข้อความที่ได้รับมาต้องการเตือนตัวเราสำหรับวันนี้ หรือ ชีวิตช่วงนี้อย่างไร , เราต้องระวังข้อเสียหรือด้านมืดข้อนี้ ในตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองอย่าง
  • ระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้ศึกษาเพิ่มเติม


หลักสูตร โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

Embrace Your Dark Side

www.dhammaliterary.org/โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน/