สนับสนุนกิจกรรม


นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โครงการธรรมวรรณศิลป์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศล ผ่านการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิจารณญาณ สามารถใคร่ครวญทบทวนหลักธรรม เข้ากับชีวิตจริงของตนเองในหลากหลายด้าน จนกระทั่งริเริ่มค่าย ธรรรมวรรณกร หรือค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อส่งเสริมการเขียนเพื่อรู้จักตนเองอย่างแท้จริง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

โดยในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ทางโครงการในนาม สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดโครงการเพื่อการกุศลอย่างหลากหลายด้านขึ้น ดังนี้ การอบรมการเขียนและการพัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ ผู้ต้องขังเรือนจำ , ค่าย ๑๐ วันภาคฤดูร้อนฝึกภาวะผู้นำเยาวชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ , การอบรมระยะสั้น หัวข้อ เขียนสั่งจิต และ พลังจินตภาพ , การบำบัดรายบุคคล ด้วยการสะกดจิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย , เอกสารและหนังสือเผยแพร่ฟรีทางเว็บไซต์

ทิศทางการดำเนินโครงการเพื่อการกุศลของสถาบันฯ นับจากนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเขียน โดยไม่รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก แต่เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้ทุนของผู้ดำเนินกิจกรรมเอง เพื่อส่งเสริมการให้ในสังคมชนิดที่ไม่ต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมาก แต่ได้ฝึกฝนการให้เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ให้เองอีกด้วย

โดยทุนในการดำเนินกิจกรรมส่วนหนึ่งจะหักกำไรจากการอบรมภายใต้สถาบันฯ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในอัตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการอบรมลักษณะเดียวกันในท้องตลาด เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายฐานะให้ได้รับโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเอง

ทุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ เหล่านี้ ล้วนใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ร่วมกับทุนจากการดำเนินงานอบรม โดยไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรใดใดอีกต่อไป เพื่อเน้นหลักการพึ่งพาตนเองและ

"แม้ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงและเงินทุนจำนวนมาก ก็สามารถช่วยเหลือและร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยกำลังกายและใจที่ตนเองมีอยู่ โดยมิหวังผลลาภ ยศ และสรรเสริญ มีน้อยทำน้อย แต่ผลไม่น้อย เพราะเน้นคุณภาพจากการพัฒนาภายในหัวใจมนุษย์ เรียกว่า ทำน้อยแต่ได้มาก ทุกคนสามารถทำเช่นนี้ได้ ด้วยทุกๆ หนทางที่ตนเองเดิน"


สนับสนุนโครงการ


สามารถสนับสนุนกิจกรรมและโครงการดีๆ เช่นนี้ผ่านคอร์สการอบรมของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีหลักสูตร อาทิเช่น ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ , Visual Notes เพื่อการเยียวยา ฯ

สามารถเปิดดูรายชื่อการอบรมที่เปิดรับสมัครที่เว็บไซต์หลักของเรา

www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/

หรืออุดหนุน หนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ของเราเขียนพิชิตความสำเร็จ : จุดแรงฝัน ปั้นแรงใจ ด้วยมือเรา

https://punnspace.com/p/wrtiingforsuccess


ในโครงการ PunnSpace Plus : สื่อออนไลน์พัฒนาชีวิตเพื่อทุกคนในราคาย่อมเยาว์