ความหมายของไพ่ชุดนี้

ไพ่นางฟ้า.png


ไพ่นางฟ้า (Angel Card V.2) คือการ์ดข้อความที่เป็นคำแนะนำสำหรับผู้จับได้ โดยประกอบไปด้วยชื่อนางฟ้าและข้อความอธิบายเพิ่มเติม

ชื่อของนางฟ้าในไพ่แต่ละใบนั้นคือคุณสมบัติ ซึ่งผู้ที่ได้รับควรน้อมนำมาใส่ตัวหรือพิจารณานำมาใช้ในทางที่เหมาะสมแก่ชีวิตและสถานการณ์ที่พบเจอ เป็นเสมือนนางฟ้าที่มาให้พรหรือมานำทางแก่เรา

คำอธิบายนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นคำขยายความจากชื่อนางฟ้าและส่วนหนึ่งก็เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ได้รับไพ่ใบนั้น

ผู้ได้รับไพ่สามารถพิจารณาความหมายจากชื่อนางฟ้าและข้อความแนะนำหรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความคิดที่เชื่อมโยงด้วยตนเอง แต่ก็ต้องเผื่อใจว่าอาจมีความหมายและความสำคัญที่ยังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงควรได้รับไพ่ใบนี้ในช่วงเวลานี้

ข้อความที่เราได้รับ แง่หนึ่งก็คือสิ่งที่จิตใต้สำนึกเลือกหยิบมาให้แก่เรา เป็นปัญญาภายในที่ต้องการชี้แนะแก่ชีวิต แง่หนึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนจากจักรวาล ประกอบด้วยกรรมและปัจจัยต่างๆ ทำให้เราต้องอ่านข้อความในไพ่เพื่อพิจารณาด้วยความหมายบางอย่าง

การอ่านจากไพ่ทำนายลักษณะแบบนี้ให้เราใส่ใจที่ประโยชน์ การแนะนำ และการบอกเตือนเพื่อความไม่ประมาทเป็นหลัก โดยเราคือผู้ที่จะอ่านและคิดเชื่อมโยงด้วยตนเองแนวทางในการใช้


๑. เพื่อเป็นคำแนะนำประจำวันหรือชีวิตช่วงนี้


  • ทำใจกายให้สงบและมีสติสักครู่หนึ่ง
  • ระลึกว่าเราจะจับไพ่นางฟ้าเพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับวันนี้ หรือ ชีวิตช่วงนี้
  • จับไพ่นางฟ้าแล้ว อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ข้อความที่ได้รับมาต้องการแนะนำตัวเราสำหรับวันนี้ หรือ ชีวิตช่วงนี้อย่างไร
  • ระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้


๒. เพื่อให้คำแนะนำสำหรับปัญหาหรือเรื่องบางเรื่อง


  • ทำใจกายให้สงบและมีสติสักครู่หนึ่ง
  • ระลึกว่าเราจะจับไพ่นางฟ้าเพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับเรื่องใด
  • จับไพ่นางฟ้าแล้ว อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ข้อความที่ได้รับมาต้องการแนะนำตัวเราสำหรับเรื่องนั้นๆ หรือปัญหานั้นอย่างไร
  • ระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

คอร์สรู้จักตัวเองและฟังเสียงภายในนำทางชีวิต

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/