มีคำถามให้ชีวิตสำคัญอย่างไร

ไพ่คำถามสำคัญ.png


"หากเราไม่มีคำถามเลย ชีวิตเราจะเป็นดังเรือที่ถูกลากจูงตามกระแส อย่างที่ไม่มีทิศทางชีวิตแน่นอน ตามค่านิยมความเชื่อของสังคม ตามเทรนด์ฮอตแฟชั่นฮิตทั้งหลาย ตามกระแสอารมณ์ความอยากจากจิตใจตน หรือตามคำพูดจากคนอื่นร่ำไป การถามคำถามคือการที่เราหยุดลงและหาทิศทางที่เราจะไปต่อ ชีวิตในปีชงจะไม่ไหลไปตามกระแสกรรมของดวงดาวและสิ่งนอกตัวได้ เมื่อรู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อกำหนดทิศทางของความคิด การกระทำ และชีวิตอย่างเหมาะสม

"เราทุกคนอยู่กับคำถามอยู่แล้วในแต่ละวัน ทั้งการถามตนเองและคนอื่น แต่เป็นคำถามทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลบ้าง เพื่อการตัดสินใจบ้าง เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์บ้าง เราถามดี ย่อมได้รับคำตอบที่ดี ถามไม่ดีหรือถามไม่ถูกประเด็นหรือถามไม่รู้กาละเทศะ ผลก็ย่อมออกมาแย่หรือไม่ดีเท่าที่ควร การถามใจตนเองก็เช่นกัน หากเราถามด้วยคำถามที่ไม่ดี คำตอบที่ออกมาก็ย่อมไม่ดีเช่นกัน

"บางคนจะเชื่อว่า คำตอบ สำคัญที่สุด เพราะต้องการเส้นทางที่จะไปต่ออย่างชัดเจน แต่หากเรายังไม่สามารถถามตนเองได้อย่างถูกต้องแล้ว คำตอบที่ได้มา อาจพาเราหลงทางไปอีกไกล การถามคำถามนั้นเสมือนกับเราเดินเข้าตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า หากเราไม่ได้ถามตนเองว่า ฉันจำเป็นต้องซื้อสิ่งใดบ้าง เราก็อาจเสียเวลาไปกับการเรื่อยเปื่อย เดินเล่น หรือหยิบของที่ไม่จำเป็นจริงๆ มามากมายจนเสียเงิน และเสียเวลาที่ลืมของจำเป็นจริงๆ ไป คำตอบเสมือนกับสินค้าในตลาด คำถามคือทิศทางที่จะไปหาสินค้านั้น หากคำถามไม่ดีก็พาเราได้รับสินค้าหรือคำตอบไม่ถูกต้อง พาเสียเวลาและเสียเงิน

"หากเราใช้ชีวิตด้วยคำถามในจิตใต้สำนึกว่า เมื่อไหร่จะมีคนที่ใช่เสียที กว่าจะรู้ตัวเราอาจใช้ชีวิตหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งกับการรอคอยใครสักคน หรือคบแฟนคนแล้วคนเล่าก็เลิกรากันไป หรือมีโอกาสได้แต่งงานแต่ชีวิตมิได้สุขสมหวังอย่างที่คาด คำถามที่ผลักดันตัวเราอยู่ เป็นวิธีคิดที่หลบอยู่ในจิตใต้สำนึก สิ่งที่คิดบ่อยๆ ในจิตสำนึก และสิ่งที่เรามองหา หากคำถามดังกล่าวเป็นไปอย่างคับแคบ เราก็ได้จำกัดคุณค่าชีวิตอยู่กับคำตอบไม่กี่อย่างที่อาจไม่ได้มีคุณค่าจริงๆ แก่เราเลย แทนที่เราจะถามว่า เมื่อไหร่จะมีคนที่ใช่เสียที เราอาจถามตนเองใหม่ว่า เราจะอยู่กับคนข้างๆ อย่างมีความสุขอย่างไร หรือ เราจะเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเองได้อย่างไรเพื่อรักตัวเองเป็น

"คำถามคือทิศทางของความคิด คำถามเปลี่ยน แนวทางการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตาม เพราะวิธีคิดได้ดำเนินไปอีกทางหนึ่งแล้ว ในกรณีข้างต้น จากเดิมที่ใช้ชีวิตและดูแลความสัมพันธ์ที่มีอย่างหวังลมๆ แล้งๆ ว่าจะพบใครสักคนที่รักและยอมรับตัวเองที่เป็นหมดทุกด้าน แต่ก็ไม่เคยได้สมหวังเสียที เพราะใจเอาแต่คาดหวังในตัวคนอื่น และไม่ยอมผลักดันตนเองให้เปลี่ยนแปลงตนเป็นคนที่ใช่แก่คนอื่น หรือหวังการเติมเต็มความรักจากใครๆ จนยอมเขาไปหมด


"เมื่อเราหวังเปลี่ยนชีวิตตน หรือเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีแห่งความสำเร็จ เราต้องหยุดลงและกล้าถามตนเอง ด้วยคำถามต่างๆ แม้แต่คำถามที่เราไม่อยากถาม ไม่กล้าตอบ หากคำถามนั้นไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบใดๆ หรือถามแล้ว ได้แต่คำตอบเดิมๆ บางทีคำถามนั้นอาจไม่ใช่คำถามที่ถูกต้อง เราต้องกล้าเปลี่ยนคำถามใหม่ด้วย การจะเปลี่ยนชีวิต ต้องใช้อำนาจหรือพลังอันยิ่งใหญ่ คนที่จะมีอำนาจ ต้องมีคำถาม เพราะคำถามทำให้เรามีอำนาจในการตัดสินใจเลือก ชนิดที่ไม่ถูกชักจูงด้วยกระแสจากภายนอกหรือภายในจิตใจตนเอง

"อย่าปล่อยให้ปีเดือนหรือความล้มเหลวใดๆ เป็นผู้มีอำนาจที่ชี้นิ้วสั่งให้เราเป็นไปอย่างไร จงท้วงทักยืนท้าทาย ขึ้นไถ่ถาม ถามด้วยคำถามสำคัญที่ช่วยพลิกมุมมองเราและเปิดโอกาสให้เรามีช่องเดินหมากชีวิตต่อไป"


จากเนื้อหาบทที่ ๔ "มีคำถามที่ถูกต้อง"

คอร์สออนไลน์ฟรี "แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : ๑๘ ข้อโค้ชใจ"ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด

https://punnspace.com/p/goodyearcourse/


๑๐ กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง

https://punnspace.com/p/10forhappiness