หลักการเบื้องหลัง

ไพ่ปลุกตัวตน.png


คนเราไม่ได้มีแค่ตัวตนเดียว และไม่ได้มีแค่สองด้านคือข้อดีและข้อเสียเท่านั้น แต่ยังมีตัวตนหรือบุคลิกภาพย่อย (Sub-Personality) หลากหลายมากมาย

มีบางด้านที่เรายึดมั่นไว้มาก หรือถือว่าเป็นตัวเรา จะเรียกว่าเป็น Primary Selves ตัวตนหลัก ส่วนตัวตนด้านไหนที่เราปฏิเสธหรือไม่รู้จักก็จะเรียกว่า Secondary Selves หรือ Disowned Selves ตัวตนรองหรือตัวตนที่ละเลยไป

แต่ละช่วงเวลาเราอาจมีตัวตนหลักและตัวตนรองที่แตกต่างกัน บางตัวตนออกมาในบางสถานการณ์ บางตัวตนนานๆ จะปรากฏออกมาที

ตัวตนด้านไหนที่เป็น Primary Selves เรามักจะรู้ตัวหรือมีสติกับมันได้ไม่ยาก แต่ตัวตนด้านไหนที่เป็น Secondary Selves เราจะไม่ค่อยรู้ตัว เพราะตัวตนแรกนั้นออกมาอยู่ในจิตสำนึก ส่วนตัวตนสองซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก

เราจึงต้องมีกระจกสะท้อนบางด้านที่เราเห็นได้ด้วยตนเองยาก ซึ่งกระจกที่ว่านี้ก็ได้แก่มุมมองของบุคคลอื่น ยิ่งได้มุมมองจากคนหลายๆ แบบก็ยิ่งสะท้อนตัวเราหลายมุมมองมากเท่านั้น กระจกที่ว่านี้ยังมีอาทิเช่น การเขียนทบทวนตนเอง การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสะท้อนตัวตน เช่น แบบฟอร์มคำถามเพื่อจัดกลุ่มบุคลิก และ ไพ่หรือการ์ด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสะท้อนตัวตน


การใช้ไพ่ปลุกตัวตน (Self Card) เป็นการใช้เครื่องมือไพ่เพื่อสะท้อนตัวตนเราในด้านหนึ่งจากจิตใต้สำนึก เพราะอาศัยการจับไพ่แบบสุ่มหรือไม่รู้ล่วงหน้า ให้จิตใต้สำนึกและการคิดเชื่อมโยงทำให้เราทบทวนตนเอง โดยไม่ติดกับ ตัวตนหลัก เพียงอย่างเดียว

คำในไพ่ปลุกตัวตน จะเป็นบุคลิกภาพแบบหนึ่ง ซึ่งเราทุกคนมีตัวตนแบบนี้อยู่ในตนเอง เพราะตัวตนที่หลากหลายนั้นเป็น Archetype คือต้นแบบที่มีอยู่ร่วมกันในจิตใต้สำนึกของคนเรา การจับได้ไพ่ตัวตนหนึ่งขึ้นมาจึงเป็นการบอกแก่เราว่า เรามีตัวตนแบบนี้อยู่ มีข้อดีและข้อเสียแบบนี้อยู่ เราต้องใส่ใจและใช้ตัวตนนี้ให้เกิดประโยชน์หรือรู้เท่าทันมากขึ้น


เรียนรู้เพิ่มเติม


หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/


คอร์สออนไลน์ฟรี เขียนดั่งเป็นกระจก

https://punnspace.com/p/writeforselfdiscovery