แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้


ไพ่คำถามสำคัญประจำวัน (Daily Questions To Ask Yourself)

คือการ์ดที่ประกอบด้วยคำถามหนึ่งข้อสำหรับการถามตัวเอง เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเพื่อเป็นการทบทวนตนเองในรอบวันที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับเวลาในการเปิดไพ่หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

คำถามในแต่ละไพ่จะเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ทำให้ผู้ได้รับคำถามสามารถทบทวนตนเองได้อย่างเปิดกว้าง ลงลึก และหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงแต่ไม่แคบเกินไปและไม่กว้างเกินไป ทำให้เป็นคำถามที่มีพลังสำหรับการโค้ชชีวิตด้วยตนเอง


การใช้ไพ่ชุดนี้


หากเปิดไพ่ชุดนี้ในช่วงท้ายของวันหรือช่วงค่ำ คำถามที่ได้ก็จะเป็นคำถามให้ทบทวนตนเองในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาและเป็นคำแนะนำให้ใส่ใจสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันเดียวกัน

หากเปิดไพ่ชุดนี้ในช่วงตอนต้นของวันหรือก่อนเย็น คำถามที่ได้ก็จะเป็นคำแนะนำให้เราใส่ใจหรือเป็นแนวทางสำหรับวันนี้ เช่น หากเราได้รับคำถามว่า "คำพูดหรือถ้อยคำใดในวันนี้ที่ฉันควรระลึกถึง" อาจมีความหมายให้เราตระหนักว่า วันนี้เราอาจต้องเลือกใส่ใจบางถ้อยคำที่ดีหรือมีประโยชน์ให้มากกว่าบางถ้อยคำที่ไม่มีประโยชน์ที่จะใส่ใจ , อาจมีคำเตือน/คำแนะนำจากบางคนที่เราควรรับฟังให้มากขึ้น หรืออาจมีบางข้อคิดจากคำพูดหรือข้อความจากที่ใดสักแห่งที่เราควรน้อมนำมาใช้ในวันนี้ เป็นต้น

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเปิดไพ่ ไม่ว่าเปิดในเวลาใดเราสามารถเลือกว่าจะเปิดไพ่เพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับวันนี้หรือเพื่อทบทวนตนเองในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา