หลักการเบื้องหลัง

ไพ่พลังแห่งจิต.png


พลังแห่งจิต ไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นพรสวรรค์ที่ทุกคนมีอยู่แต่ไม่ค่อยได้นำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังแห่งจิต คือศักยภาพของจิตที่สร้างสรรค์ มิว่าจะเป็นการจินตนาการ การปรุงแต่งอารมณ์ การมีสมาธิและความมั่นคง กำลังใจ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความรัก ความศรัทธา ความมุ่งมั่นแน่วแน่ และพลังอีกหลายแบบที่จิตสร้างสรรค์ขึ้นได้ หากเรารู้ฝึก รู้ใชั พลังแห่งจิตใจตน

การฝึกพลังแห่งจิต มีหลากหลายวิธีการเช่น การฝึกสมาธิภาวนา การฝึกจินตนาการ กิจกรรมศิลปะ การสะกดจิต และการเขียน โดยในที่นี้ใช้การ์ดกิจกรรมเป็นเครื่องมือชวนฝึกพลังแห่งจิตตน ในเวลาสั้นๆ เพียง ๑ นาทีเท่านั้น

หลายคนเข้าใจว่าการฝึกแบบนี้จะต้องใช้เวลาติดต่อกันนานๆ และตนไม่ค่อยมีเวลา แต่ในความจริงแล้วเราสามารถฝึกพลังแห่งจิตตนเองได้ แม้มีเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น

ในแต่ละวันเรามีการใช้พลังแห่งจิตของตนเองอยู่แล้ว ในแต่ละวินาทีเรามีการคิด ปรุงแต่ง ระลึก หรือมีสมาธิจดจ่อ แต่เราทำไปโดยรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง แต่เมื่อใดเราได้ใช้ศักยภาพของจิตอย่างรู้ตัว เราก็จะฝึกเพิ่มขีดความสามารถให้กับจิตให้มากยิ่งขึ้นไป

ในแต่ละนาทีของทุกวัน เรามีการปรุงแต่งอยู่แล้วแทบทุกครั้ง กิจกรรมในไพ่พลังแห่งจิตนี้เอง มุมหนึ่งก็เหมือนการชวนจิตให้ปรุงแต่ง แต่เป็นการปรุงแต่งที่รู้ตัวและมีความตั้งใจให้เกิดกุศลหรือประโยชน์ต่อชีวิตและการฝึกจิตของเรา ในเมื่อเราเคยทำอยู่แล้ว เคยปรุงแต่งอยู่แล้ว และไม่เคยคิดว่ายากเลย เราก็ย่อมสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ไม่ยากเช่นกัน

แล้วเมื่อเราฝึกผ่านกิจกรรมสั้นๆ เพียง ๑ นาทีเหล่านี้ต่อไป เราก็จะมีความมั่นใจในการฝึกพลังแห่งจิตในกิจกรรมที่ท้าทายขึ้นหรือใช้เวลามากขึ้นได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้


คอร์สออนไลน์ฟรี "พลังจินตภาพ"

โค้ชจิตด้วยพลังคิดสร้างกำลังใจ

https://punnspace.com/p/imagerypower


หลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต

เรียนรู้การเป็นนักสะกดจิตและผู้ใช้พลังของจิตในทางสร้างสรรค์

http://www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/