เกี่ยวกับไพ่ชุดนี้

ไพ่ทันใจ.png


ไพ่ทันใจ (Awareness Card)


คือเครื่องมือในการกำกับจิตใจหรือตรวจสอบจิตใจของตนเองในแต่ละวัน ผ่านรูปแบบการ์ดคำถาม สำหรับใช้งานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนตัว และใช้ในการอบรมเป็นหมู่คณะ โดยใช้การสุ่มหยิบ การตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบโดยไม่รู้ว่าเป็นใบใดล่วงหน้า หรือการเลือกให้จากครู/วิทยากรเลือกให้

แต่ละใบจะมีคำถามหนึ่งคำถาม ให้ผู้ได้ไพ่ทันใจทบทวนจิตใจของตนเองผ่านแนวทางด้านล่าง


ความหมายของไพ่


  • หากเปิดไพ่ชุดนี้ในช่วงต้นของวัน คือก่อนเวลาเที่ยง คำถามในไพ่ทันใจที่ได้นั้นก็จะเป็นคำแนะนำให้สำรวมระวังและเฝ้าสังเกตในเรื่องดังกล่าวไว้ ตลอดทั้งวันเดียวกันนั้น
  • หากเปิดไพ่ชุดนี้ในช่วงท้ายของวัน คือช่วงเวลาบ่ายหรือเย็นเป็นต้นไป คำถามในไพ่ทันใจที่ได้ก็จะเป็นคำถามให้ทบทวนจิตใจตนเองในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาและเพื่อสำรวมระวังในวันต่อไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


คอร์ส เขียนภาวนา

Meditation Writing Course หนึ่งในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/