จับไพ่ชุด ทันใจ

คลิกหรือกดที่ปุ่ม "จับไพ่ ทันใจ" แล้วจะมีคำถามปรากฏเป็นภาพด้านล่างของปุ่ม กรณีที่อินเตอร์เน็ตสัญญาณช้า จะต้องใช้เวลารอสักครู่ หากเปิดบนโทรศัพท์มือถือภาพอาจถูกบีบจนแคบลง ให้พลิกเครื่องเปลี่ยนเป็นแนวนอนเพื่ออ่านอักษรอย่างชัดเจน

ก่อนกดปุ่มจับไพ่ ขอให้สงบกายใจหรือทำสมาธิสักครู่หนึ่ง เพื่อจะได้ทบทวนใจตนเองด้วยความกระจ่างชัดเจน และได้รับคำแนะนำจากไพ่ที่สำคัญ

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาก่อนหน้า หรือคลิกลิงก์ดังนี้ เกี่ยวกับไพ่ชุดนี้ / ความสำคัญของการทันใจ