แนวทางการใช้ไพ่ชุดนี้


ไพ่ชุดปลุกตัวตน สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้และชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย ด้านล่างนี้จะเป็นคำแนะนำสำหรับการนำไพ่ปลุกตัวตนมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแต่ละเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีขั้นตอนวิธีการดังนี้เพื่อสำรวจตัวเอง ในชีวิตช่วงนี้


 • ถามตัวเองในใจว่า ชีวิตช่วงนี้ฉันเป็นคนอย่างไร ? หรือ ฉันควรรู้เท่าทันตัวเองในด้านใดให้มากขึ้น ?
 • จับไพ่ชุดปลุกตัวตน ด้วยใจที่สงบและมีสติ
 • อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ชีวิตช่วงนี้ฉันเป็นคนแบบนี้อย่างไร , มีข้อดี ข้อเสีย และความสามารถอย่างไรในตัวตนแบบนี้
 • อาจระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้เพื่อสำรวจตัวเอง ในด้านที่ไม่ค่อยรู้จัก หรือละเลย


 • ถามตัวเองในใจว่า ฉันสามารถเป็นคนแบบไหน ? หรือ ฉันควรรู้จักตัวเองในด้านไหนให้มากขึ้น ?
 • จับไพ่ชุดปลุกตัวตน ด้วยใจที่สงบและมีสติ ฉันควรรู้เท่าทันตัวเองในด้านใดให้มากขึ้น
 • อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ฉันเคยเป็นคนแบบนี้หรือใกล้เคียงตอนไหนบ้าง , มีข้อดี ข้อเสีย และความสามารถอย่างไรในตัวตนแบบนี้
 • อาจระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้เพื่อหาคำแนะนำหรือทางออก


 • ทบทวนเหตุการณ์ ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการหาทางออกหรือคำแนะนำ ขอให้ระลึกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจน
 • ถามตัวเองในใจว่า ฉันควรทำอย่างไร หรือวางตัวแบบไหน ? หรือ ฉันควรนำความสามารถข้อใดออกมาใช้ ?
 • จับไพ่ชุดปลุกตัวตน ด้วยใจที่สงบและมีสติ
 • อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ฉันควรทำอย่างไรโดยมีลักษณะของตัวตนในไพ่เป็นคำแนะนำ หรือ ฉันควรน้อมนำสิ่งที่ดีในตัวตนของไพ่ใบนี้มาใช้อย่างไร , ลักษณะของตัวตนที่ไพ่บอกเรา มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไรต่อเหตุการณ์หรือปัญหาที่ระลึกถึง
 • อาจระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากตัวเรา


 • ทบทวนเหตุการณ์ ปัญหา หรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ขอให้ระลึกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจน
 • ถามตัวเองในใจว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะฉันเป็นคนอย่างไร ?
 • จับไพ่ชุดปลุกตัวตน ด้วยใจที่สงบและมีสติ
 • อ่านข้อความในไพ่แล้วเชื่อมโยงกับตัวเองว่า ฉันเป็นคนแบบนี้หรือคล้ายคลึงอย่างไร , ข้อเสียในตัวตนไพ่ใบนี้ทำให้เกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่นึกถึงอย่างไรบ้าง และ ฉันควรดูแลปรับปรุงตัวตนแบบนี้ในตัวเองอย่างไร
 • อาจระลึกทบทวนในใจ หรือจดบันทึกไว้เพื่อให้จดจำได้